WinSys nieuw lid Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Onlangs is het IJmuidense bedrijf WinSys tot de vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) toegetreden. Martin Kooiman, directeur WinSys: ‘De daadkracht van de overige AYOP-leden zit ook in ons DNA. We zijn allemaal doeners die hard werken voor resultaat en direct handelen als dat nodig is.’

WinSys is 22 jaar geleden opgericht, gevestigd in IJmuiden en heeft een eigen datacenter in Amsterdam in eigendom. In de havens van IJmuiden, Amsterdam, Rotterdam en Dubai biedt het bedrijf havengerelateerde IT-oplossingen. WinSys fungeert bij die bedrijven in de haven meer en meer als centraal koppelplatform. Alle data van een bedrijf blijft weliswaar op één plek in de cloud, maar ook klanten en partners van het bedrijf kunnen toegang tot die data krijgen. Van terminal tot windmolen, van ontwerper tot verwerker, van schroot tot eindproduct: samenwerken wordt hierdoor een stuk gemakkelijker en veiliger.

Kooiman: ‘Door ons lidmaatschap van AYOP willen we de andere leden nog beter leren kennen en vanuit ons intercompany gedachtegoed sneller en veiliger laten samenwerken en communiceren. Ik kijk ernaar uit om onze gedeelde daadkracht op gezamenlijke internationale en lokale beurzen en bijeenkomst te mogen uitdragen.’

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports voor de regio.

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een vereniging van bedrijven en overheden in de regio Noordzeekanaalgebied die zich richten op de offshorewinning van gas & oil en windenergie. Een van de taken is om de regio nationaal en internationaal als dé vestigingsregio te promoten. Met een sterke focus op offshore wind onderhoud (inclusief kabellogistiek), boorprojecten voor gasexploratie, aanpassingen en onderhoud aan werkschepen en platforms, en ontmanteling van offshore constructies en schepen. Daarnaast ondersteunt Amsterdam IJmuiden Offshore Ports haar leden bij het vinden van innovatieve business kansen in de totale offshore sector. Amsterdam IJmuiden Offshore Ports stimuleert met onder andere ledenbijeenkomsten samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden.

www.ayop.com
www.winsys.nl