Leren

Het mooiste klaslokaal van Nederland

Wil je aan de slag in de maakindustrie, offshore wind, transport of scheepvaart? En wil je daar alles over leren? Dan moet je in IJmuiden zijn. Naast een breed aanbod van basis- en middelbare scholen vind je in onze dynamische havenplaats een groot aantal opleidingen die naadloos aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Velsen is het mooiste en meest contextrijke klaslokaal van Nederland! 

Tata Steel Academy

Direct salaris, een baangarantie, een volledig betaalde beroepsopleiding, praktijkgericht met een persoonlijke begeleiding: dat is werken en leren bij Tata Steel. Op de bedrijfsschool kun je de BBL-vakopleidingen voor Elektrotechniek (mbo 4), Procestechniek en Werktuigbouw (mbo 3, met mogelijkheid direct door te stromen naar mbo 4) en logistiek (mbo 4), op een steenworp afstand van de grootste staalfabriek van Nederland die continu investeert in duurzaamheid en haar eigen medewerkers.

Tata Steel Academy
Nova College Scheepvaart

NOVA College Scheepvaart

Met een scheepvaartopleiding kun je zowel aan de wal als aan boord van een zee- of binnenvaartschip carrière maken. Je werkt in een innovatieve sector met moderne elektronische apparatuur en geavanceerde computer- en communicatiesystemen. Je krijgt te maken met grote en soms ingewikkelde projecten. Elke dag haal je het beste uit jezelf in een internationaal speelveld.

Technisch College Velsen

Technisch College Velsen is hét technisch vakcollege en staat voor uitdagend en modern technisch beroepsonderwijs. Ontwikkeling en groei van de leerlingen staan elke dag centraal. De leerling heeft ruime keuze uit meer dan 60 keuzevakken waarmee leerroutes ontstaan die op het mbo tot soms wel 40 weken leerwinst kunnen opleveren. Hierdoor is sprake van een optimale aansluiting op het mbo of naar werk. Door de nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven, is het technisch onderwijs altijd up to date en werken de leerlingen veel in de praktijk en op locatie.

Technisch College Velsen
Maritiem College Velsen

Maritiem College Velsen

Het Maritiem College IJmuiden is een unieke school die op vmbo-niveau maritiem beroepsonderwijs geeft en leerlingen wil opleiden tot maritieme toppers. Dat doen zij al meer dan 100 jaar met succes: het slagingspercentage is vaak 100%! Naast het unieke onderwijsconcept zijn deze percentages ook het resultaat van het plezier waarmee de leerlingen bezig zijn met hun werk, opdrachten en prestaties. Elke leerling heeft een eigen mentor die hem/haar twee jaar lang volgt en met u communiceert over de schoolresultaten en het welbevinden op school.

Tender College

Het Tender College vindt het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. In een veilige leeromgeving laten medewerkers grote betrokkenheid met leerlingen en ouders/verzorgers zien. De leerkrachten zorgen voor goed onderwijs, dat betekenisvol is en op maat voor elke leerling. De aanpak van het Tender College maakt leerlingen zelfredzaam. Het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen, van praktijkonderwijs of combi tot vmbo.

Tender College. Voor leren in Velsen

Vellesan Vmbo Beroepsgericht

Het Vellesan College vindt het belangrijk dat elke leerling de school met succes doorloopt en een plezierige schooltijd heeft. De leerlingen doen gedurende de hele opleiding praktische vaardigheden op die ze in een later beroep nodig hebben. Wat ze leren, wordt zo veel mogelijk direct toegepast. Praktijkervaring doen leerlingen op in stages en door maatschappelijke activiteiten. In het vmbo is er vanaf het begin aandacht voor loopbaanleren en oriëntatie op mogelijke beroepen.

Ichthus Lyceum Technasium

Het Ichthus Lyceum beschikt sinds 2010 over een officieel erkend Technasium. Onder supervisie van de Stichting Technasium, die landelijk ongeveer 90 gecertificeerde Technasia onder haar hoede heeft, biedt het Ichthus Lyceum het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) aan. De school is daarmee uniek in deze regio. Het Ichthus Lyceum heeft op de bovenste etage van de school twee speciale Technasiumwerkplaatsen gerealiseerd die optimale mogelijkheden bieden om projectmatig te werken.

Taalhuis Bibliotheek Velsen

Bibliotheek Velsen

Wil je iets nieuws leren? Bibliotheek Velsen biedt mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Je kunt je als lid bijvoorbeeld gratis aanmelden bij hun online cursussen. Zo blijf je jezelf persoonlijk ontwikkelen en blijf je groeien. Ook kun je het Taalhuis in de bibliotheek vinden. Het Taalhuis is er voor mensen die moeite hebben met Nederlands lezen, schrijven, spreken of luisteren. En bijvoorbeeld voor mensen die niet in Nederland geboren zijn en graag de taal willen leren beheersen.

Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs is een samenwerkingsverband in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland van 24 vmbo-scholen, 60 basisscholen, het Nova College en het bedrijfsleven. Samen werken ze aan een optimaal gespreid en sterk aanbod van vmbo-techniekonderwijs. Doordat scholen en bedrijfsleven samenwerken, kiezen meer leerlingen voor een technisch profiel en vervolgstudie en ten slotte voor een technische functie op de arbeidsmarkt.

Telstar Thuis in de Wijk

Telstar Thuis in de Wijk is een één-tweetje tussen de club Telstar en de maatschappij. Onze stichting vormt een paraplu voor uiteenlopende maatschappelijke programma’s, projecten en initiatieven. Daarmee willen we mensen een steuntje in de rug geven die dat om verschillende redenen goed kunnen gebruiken. Sport en jongeren zijn hierbij twee aandachtsgebieden en vormen een belangrijke rode draad. Verbetering van de leefbaarheid in de wijken hangt hiermee samen en is het derde aandachtsgebied.

Playing for succes

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen die om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties leveren op school die van ze verwacht worden. Het volgen van dit programma zorgt voor meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor voor betere prestaties. In de regio IJmond richten we ons op kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het Telstar / 711 Stadion van betaald voetbalorganisatie Telstar.