Disclaimer

Citymarketing Velsen besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Citymarketing Velsen niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan, vandaar deze disclaimer. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Citymarketing Velsen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

Citymarketing Velsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website zoals aangeven in deze disclaimer.

Hoewel Citymarketing Velsen alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Citymarketing Velsen is selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Citymarketing Velsen kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Citymarketing Velsen.