Windhoofdstad van Nederland

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports heeft met Vattenfall en Eneco twee belangrijke spelers binnengehaald als lid. De energiebedrijven breiden hun activiteiten in IJmuiden verder uit vanwege de aanleg van de nieuwe offshore windpark Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord. De realisatie van de Energiehaven ten zuidwesten van Tata Steel is daardoor nog urgenter geworden.

Met een vermogen van 1500 megawatt wordt Hollandse Kust Zuid, dat in 2023 operationeel moet zijn, het grootste offshore windpark van Nederland. Vattenfall start binnenkort met de bouw van een nieuw onderhoudscentrum bij de IJmondhaven. Hollandse Kust Noord, dat wordt gebouwd door een consortium van Shell en Eneco, wordt in 2023 in gebruik genomen. Het windpark met 69 turbines heeft een vermogen van 759 megawatt, genoeg om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Hollandse Kust Zuid heeft een elektriciteitsproductie die overeenkomt met het jaarverbruik van ruim twee miljoen Nederlandse huishoudens.

Met het lidmaatschap zoeken Vattenfall en Eneco de samenwer-king met regionale spelers voor het onderhoud en de exploitatie van de bestaande windparken en voor de nog te bouwen windparken. ‘We zijn blij dat zulke toonaangevende bedrijven zich bij onze vereniging hebben aangesloten’, aldus Sylvia Boer, directeur van AYOP. ‘De uitbreiding van de activiteiten van Vattenfall, Shell en Eneco vormt de basis van een krachtig cluster in IJmuiden. Niet alleen omdat dit kansen biedt voor onze andere leden en partners, maar ook omdat kennis kan worden gedeeld en vermenigvuldigd. Alleen samen kunnen we de energietransitie realiseren.’

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een vereniging van 85 bedrijven, regionale overheden en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore energiesector. Het verbinden van de kennis en ervaring van de leden resulteert in slimme toekomst-bestendige oplossingen en samenwerkingsverbanden voor de offshore energiesector, die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie voor een duurzame toekomst van de regio.

www.ayop.nl