Wederopbouw wandeling Velsen-Noord (8km)

Voor veel bezoekers vormt Velsen-Noord het buitenbeentje van de gemeente Velsen. IJmuiden, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid, Velserbroek, Driehuis en Velsen-Zuid liggen allemaal onder het Noordzeekanaal. Velsen-Noord als enige erboven. Weinig bekend is echter de sleutelrol die het dorp onder de rook van de Hoogovens vervulde in de wederopbouw van Nederland.

Als belangrijkste leverancier van staal in Nederland waren na de Tweede Wereldoorlog namelijk alle ogen al snel op het dorp in de IJmond gericht. Door de enorme vraag naar bouwmateriaal moesten de Hoogovens overuren draaien. Om volksvijand nummer één, de woningnood, te bestrijden was het hele land afhankelijk van de zware industrie en haar werknemers.

Een gebrek aan woningen voor die arbeiders vormde het volgende probleem. Het dorp zelf was tijdens de oorlog grotendeels weggevaagd om de Duitsers vrij schootsveld over het kanaal te geven. Gerenommeerde architecten W.M. Dudok, W. van Tijen en H.A. Maaskant werden aangesteld om samen het wederopbouwplan voor de gemeente op te stellen.

Van Tijen ontwierp het deelplan voor Velsen-Noord. Het moest zich snel ontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied voor de werknemers van de Hoogovens, maar ook van de nabijgelegen papierfabriek Van Gelder. Een aantrekkelijk woongebied betekende wonen volgens de wijkgedachte die was gericht om gemeenschapsvorming: de wijk als microsamenleving. Een rijkdom aan groenstroken, recreatievelden en voorzieningen in de wijk moest ervoor zorgen dat mensen elkaar konden ontmoeten. Ook nu vormen deze elementen nog de bouwstenen van het dorp.

Steek vanaf IJmuiden met de pont het Noordzeekanaal over en ontdek enkele parels uit de wederopbouwarchitectuur met als absoluut hoogtepunt het door Dudok ontworpen hoofdkwartier van de Hoogovens.

De wandeling is uitgezet door Tjerk Faber en Rosa Koetsenruijter van wederopbouw wandelingen.