Waar kom jij uit de verf?

‘Waar kom jij uit de verf?’, staat op een spandoek op de gevel van het Tender College. Goede vraag. Moeilijke vraag ook. ’Het is onze taak om de talenten van de leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen. Waarbij de focus niet ligt op wat ze niet kunnen maar te monitoren waar ze wél goed in zijn’, zegt directeur Ron Pluimert.

Het Tendercollege kent twee richtingen, VMBO (Basis en Kader met leerwegondersteunend onderwijs) en Praktijkonderwijs. Allebei de richtingen met kleine klassen van maximaal 14 leerlingen met veel begeleiding en ondersteuning. Pluimert: ‘We draaien het om. We proberen met alle medewerkers op alle vlakken zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Leerlingen van deze leeftijd zijn voortdurend in ontwikkeling.’

Opleiden van de talenten van de toekomst.

Zelfvertrouwen en bevestiging zijn enorm belangrijk voor mensen op deze kwetsbare leeftijd en hebben invloed op de rest van hun leven. Wanneer je het over stage hebt in onze regio merk je dat veel bedrijven bereid zijn stageplaatsen beschikbaar te stellen. Je ziet dat de bedrijven en instellingen graag met de leerlingen van het Tender College werken. Het gebeurt regelmatig dat de leerlingen een vaste baan aangeboden krijgen.

Gouden handjes.

Pluimert vervolgt: ‘Veel van deze leerlingen hebben gouden handjes en worden goede werknemers. Je hebt een werknemer voor het leven en ze doen alles voor je. Ik ben er heel trots op dat het merendeel van de leerlingen goed terecht komt. Het is niet niks he? Er zijn leerlingen met taal- en rekenachterstanden, dyslexie, dyscalculie, een ontwikkelingsachterstand (al dan niet door omstandigheden), concentratieproblemen of gedragsproblemen. Onze leerlingen komen van verschillende basisscholen in Velsen waar ze in klassen met verschillende niveaus hebben gezeten en ervaren hebben dat het moeilijk voor ze was. Hier komen ze dan in een voor hun veilige omgeving waar ze de nodige succeservaringen opdoen en op deze manier zelfvertrouwen krijgen. De leerlingen uit het VMBO behalen hun diploma Basis of Kader en de leerlingen van het praktijkonderwijs behalen een diploma praktijkonderwijs en komen door goede stages aan het werk of stromen alsnog door naar het MBO. Dit is ook mogelijk via de interne Entree-opleiding. De sfeer op school is prima. Naast de regels, die er zijn, werken we met gedragsverwachtingen. Dat werkt goed.’

Waar kom jij uit de verf?

Aan het eind van het interview en de foto’s, waarbij de fotograaf professioneel wordt bijgestaan door een jongen die stage loopt bij een fotozaak, komt een leerling de vergeten autosleutels van de schrijver terugbrengen. Ron zegt trots: ‘Hij kwam hier met een taalachterstand. Kun je je voorstellen hoe frustrerend dat was voor hem? Nu leert hij voor elektricien. En dat gaat hij worden ook. Een beste!’

www.tendercollege.nl

Deel dit bericht via: