Koninklijke Marine doet testen voor de bouw van hypermoderne schepen bij proeffabriek Techport

In de zomer heeft de Koninklijke Marine testen uitgevoerd in de proeffabriek Fieldlab Smart Maintenance Techport. De Koninklijke Marine staat aan de vooravond van de bouw van een aantal grote hypermoderne schepen waarvoor het belangrijk is om zeer nauwkeurig alle specificaties op te stellen. Daarbij zijn de eisen aan ‘onderhoudbaarheid’ hoger dan vroeger en is er meer mogelijk op het vlak van condition monitoring en voorspellend onderhoud. De proeffabriek van Techport bleek voor de Koninklijke Marine een ideale omgeving om een aantal methodes uit te proberen en te testen.

Techport voor bevorderen innovatie en onderwijs.

Techport is een netwerk van meer dan zestig scholen, bedrijven en overheden en actief in de Metropoolregio Amsterdam, met de IJmond als kern. Dit netwerk maakt zich op vele manieren sterk voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie en legt daarbij een focus op ‘samenwerken in de keten’. Gerik ten Berge is programmaleider Werken & Innoveren en geeft aan: ‘Al onze activiteiten zijn enerzijds gericht op het bevorderen van innovatie door partijen samen te brengen en anderzijds alle kennis die hierbij wordt opgedaan in dienst stellen van het onderwijs. Zowel het initiële onderwijs als de trainingen en opleidingen voor het bedrijfsleven.’

Fieldlab Smart Maintenance.

In de relatief korte tijd dat Techport bestaat, zijn er veel mooie samenwerkingen tot stand gebracht met eveneens mooie resultaten. Daarbij kwam vanuit het bedrijfsleven de vraag om meer onderzoek te kunnen doen naar voorspellend onderhoud. Meer grip krijgen op de resterende levensduur van een asset door kennis op te doen van faalmechanismen, meetmethodes en algoritmes, draagt immers bij aan lagere onderhoudskosten en een verhoogde betrouwbaarheid en beschikbaarheid van assets. ‘Vanuit die gedachte is het Fieldlab Smart Maintenance opgericht waar gewerkt wordt met use cases, met als doel faalgedrag – afkomstig uit het bedrijfsleven – te onderzoeken, te beschrijven en te gebruiken voor het schrijven van algoritmes. Daarnaast is een proeffabriek opgezet waarin veel voorkomende processen worden nagebootst en zowel sensoren als technieken worden getest. Alle kennis die uit deze twee activiteiten voortvloeit, wordt gebruikt om betrouwbare onderhouds- en businessmodellen te ontwikkelen.’

Deel dit bericht via:

Techport Fieldlab

Koninklijke Marine vaste bezoeker proeffabriek.

Eén van de vaste bezoekers van de proeffabriek afgelopen zomer was het bureau Conditiebewaking van de Koninklijke Marine. ‘Het onderhoud aan de schepen die we gaan bouwen moet grotendeels in Den Helder worden uitgevoerd. Daarom willen we bij het opstellen van de specificaties van de schepen door de Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Utrecht graag meepraten’, vertelt Bart Pollmann, Innovator Smart Maintenance bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) en tevens lid van het team data voor onderhoud. ‘Daarbij benadrukken we het belang van een goede ‘onderhoudbaarheid’ van zo’n schip; ook in het kader van de inzetbaarheid. De voorspelbaarheid van de onderhoudsbehoefte speelt daarbij een belangrijke rol en daarom onderzoeken we de – voor ons schip – allerbeste methode waarmee dit mogelijk is.’

Metingen zo zuiver mogelijk uitvoeren.

Bart Pollmann is nu al overtuigd van een waardevolle pilot op basis waarvan onderhoudsengineers en datadeskundigen samen tot de juiste onderhoudsadviezen kunnen komen. ‘Daarnaast voeren we ook veel testen op de schepen uit. Enerzijds goed om dit in de praktijkomgeving te doen, anderzijds biedt een proeffabriek als deze de mogelijkheid om zoveel mogelijk externe invloeden uit te sluiten en hierdoor metingen zo zuiver mogelijk uit te voeren.’

Ook Gerik ten Berge is tevreden over het verloop en besluit: ‘Naast het feit dat de Koninklijke Marine de data gaat analyseren en mede gaat gebruiken voor de onderhoudsmodellen op hun (nieuwe) schepen zijn de inzichten van Koninklijke Marine ook ontzettend interessant voor Techport en de bedrijven en onderwijsinstellingen die bij Techport zijn aangesloten.’ Het is geen toeval dat Techport bedrijven als lagerfabrikant SKF, data-analist Semiotic Labs en onderhoudsfirma Facta bij de tests betrok.

Het volledige artikel uit T.I.M., het vakblad voor technisch onderhoud, is terug te lezen op techport.nl.

www.techport.nl