Ron Davio neemt als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau afscheid als voorzitter van AYOP

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op het Forteiland in IJmuiden heeft Ron Davio na 12,5 jaar voorzitterschap van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) de hamer overgedragen aan Peter van de Meerakker, voormalige vicevoorzitter van AYOP. Ron Davio werd bij het afscheid 22 juni jl. verrast door de uitreiking van de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door Arthur van Dijk (Commissaris van de Koning van Noord-Holland) en Frank Dales (burgemeester gemeente Velsen).

Vanaf zijn aantreden in 2010 zette Ron Davio zich in voor de offshore vereniging in het algemeen en de ontwikkeling van offshore wind in het bijzonder. Mede door zijn overtuiging, verbindingskunst, enthousiasme en visie is de windenergie in het Noordzeekanaalgebied tot volle ontwikkeling gekomen en klaar voor de grote opgave van de bouw van nieuwe windmolenparken die in 2030 in totaal 21 gigawatt aan energie moeten gaan genereren, het ontmantelingsvraagstuk van oude productieplatforms en de ontwikkeling van waterstof. Het ledennetwerk is onder zijn leiding van 25 tot 125 leden uitgebreid, waarin de gehele keten is vertegenwoordigd. Sinds de oprichting van AYOP in 1985 opereerde AYOP onder de vlag van Amports. In 2017 begeleidde Ron de vereniging naar verzelfstandiging wat de vereniging geen windeieren heeft gelegd.

Samen met Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden N.V., gemeente Velsen en provincie Noord-Holland heeft Ron namens AYOP ook een voortrekkersrol gespeeld bij de plannen voor de Energiehaven op het terrein van de voormalige Averijhaven. De ruimte van deze nieuwe Energiehaven is nodig om de groei van de offshore windenergie goed te faciliteren voor het overslaan van onderdelen voor windmolenparken en het realiseren van lichterplaatsen die door de komst van de nieuwe Zeesluis IJmuiden verplaatst moesten worden. Hiervoor ontving Ron Davio in 2018 de prestigieuze Havenpenning.

Ron Davio AYOP

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Voor deze maar ook voor zijn tomeloze inzet voor onder andere Telstar 1963 N.V., Stichting Zeekadetkorps IJmond, Rabobank, Zeehaven IJmuiden NV en Rotary Velsen ontving Ron uit handen van Arthur van Dijk (Commissaris van de Koning van Noord-Holland) en Frank Dales (burgemeester gemeente Velsen) deze fraaie onderscheiding.

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports verliest ‘een gezicht’ maar heeft in Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden N.V., een waardige opvolger met veel kennis en visie gevonden.

Deel dit bericht via: