Op weg naar groen staal

Tata Steel IJmuiden ligt onder een vergrootglas. Kritiek wordt breed uitgemeten. Je vraagt je af hoe medewerkers hiermee omgaan. Jeroen Klumper en Bram Nugteren zijn gemotiveerd om de impact op de omgeving steeds te verminderen. Ze geven leiding aan de belangrijke verbeter- en veranderprojecten in en van ‘hun’ staalbedrijf.

Na 34 jaar bij de IJmuidense onderneming is Bram Nugteren nog niets van zijn passie voor staal verloren. ‘Het is niet alleen mooi en onmisbaar, we maken ook het allerbeste staal. Dat we dat schoner moeten doen, is ook duidelijk.’ Onder Bram’s leiding wordt sinds 2018 daarom hard gewerkt aan de Roadmap Plus. Dit verbeterprogramma bestaat uit vele projecten om de uitstoot van stof, geur, PAK-stoffen, geluid en stikstof steeds verder terug te dringen. ‘Het doel is om in 2025 alle projecten te hebben gerealiseerd; die lijst is te lang om op te noemen. We hebben al mooie resultaten, zoals de verminderde uitstoot van PAK’s. Ook op het gebied van geur, geluid en stof hebben we stappen gezet.’

Uitstoot verder verminderen.

Nugteren vertelt dat er hard wordt gewerkt om de uitstoot en de overlast verder te verminderen. ‘Dat willen we allemaal. De Roadmap Plus is nog maar halverwege. De eerste maatregelen gaan nu effect sorteren, terwijl de grotere projecten nog moeten worden afgerond, vooral in 2023. We werken aan de voorbereidingen van de bouw van een 18 meter hoog windscherm en aan onze grootste milieuinstallatie ooit. Ook worden er in de komende tijd extra afzuiginstallaties geplaatst bij diverse bedrijfsonderdelen. Alles om dit jaar de uitstoot van stof en zware metalen nóg verder te verminderen.’

Vliegwiel van energietransitie.

Jeroen Klumper loopt inmiddels 25 jaar mee. Als directeur Duurzame Transitie voert hij het proces aan dat Tata Steel IJmuiden in 2045 CO2-neutraal zal maken. ‘We gaan staal produceren, zonder steenkool én met groene energie. Voor dat ‘groene staal’ gooien we ons proces radicaal om. Nieuwe, hightech installaties zullen bestaande fabrieken, zoals de hoogovens en de kooks- en gasfabrieken, vervangen.’ Het nieuwe proces zal veel schoner zijn, wat ook gunstig is voor de directe omgeving.

Versnellen naar volle vaart.

‘Ons staal wordt pas echt groen met waterstof uit duurzame bronnen, zoals windenergie’, zegt Klumper. ‘Onze grote behoefte aan groene energie maakt dat de duurzame economie kan versnellen en dat de IJmond aanjager wordt van de Nederlandse energietransitie. Dat doen en kunnen we niet alleen. We hebben anderen, ook in deze regio, hard nodig.’Klumper doelt niet alleen op bedrijven. ‘Voor ons nieuwe proces zijn vergunningen nodig. Dat vraagt gewoonlijk veel tijd, waardoor we niet zo snel kunnen doorpakken als we willen. Gelukkig vinden ook vergunningverleners dat een verkorte procedure in ieders belang is. Omwille van de zorgvuldigheid zullen we ons extra inspannen om iedere betrokkene in onze regio, en daarbuiten, te betrekken. Alleen dan kunnen we in volle vaart naar een toekomst met schoon, groen staal.’

www.tatasteel.nl