Inlaatduiker in Gruiterpolder bij Spaarndam

Onderdeel van de stelling van Amsterdam.
Aan het westelijk front, dat geringe mogelijkheden tot inundatie bezat, werd de stelling van extra verdedigingswerken voorzien. Voor het belangrijkste deel werden die ondergebracht in de zogenaamde Positie bij Spaarndam. Op een plek die reeds eerder met batterijen versterkt was., werd ten behoeve van de uiteindelijke stelling van Amsterdam in twee perioden een omvangrijk stelsel van vestingwerken gerealiseerd. De verdedingswerken, aangelegd tussen 1882 en 1903 kregen in de periode 1916-1919 aanzienlijke uitbreiding met een voorstelling.  De duiker werd

Onderdeel van de stelling van Amsterdam.
Aan het westelijk front, dat geringe mogelijkheden tot inundatie bezat, werd de stelling van extra verdedigingswerken voorzien. Voor het belangrijkste deel werden die ondergebracht in de zogenaamde Positie bij Spaarndam. Op een plek die reeds eerder met batterijen versterkt was., werd ten behoeve van de uiteindelijke stelling van Amsterdam in twee perioden een omvangrijk stelsel van vestingwerken gerealiseerd. De verdedingswerken, aangelegd tussen 1882 en 1903 kregen in de periode 1916-1919 aanzienlijke uitbreiding met een voorstelling.  De duiker werd circa 1890 aangelegd en valt dus binnen de eerste periode.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit een gietijzeren buisleiding die, samengesteld uit 22 delen, met een binnenwerkse maat van 1 meter, op houten jukken gedragen de verbinding maakt door de liniewal.

Contactgegevens

Inlaatduiker in Gruiterpolder bij Spaarndam
Rijksweg
1991 AA Velserbroek