Het Landje van Gruijters. ‘Een snackbar voor grutto’s’

‘Het is hier net een snackbar voor grutto’s’, zegt Eric Voorhoeve, één van de vrijwilligers en adviseur van Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters. ‘En we doen het natuurlijk allemaal voor die mooie vogel. Maar ook voor andere vogels zoals bijvoorbeeld de kluut die hier ook veelal te vinden is. Waarbij het voor de grutto vooral een foerageerplaats is op weg naar de polders en graslanden van Spaarnwoude, broeden kluten, bergeenden, visdieven en blauwborsten juist hier.’

Het Landje van Gruijters ligt op de grens tussen Velsen en Spaarndam. Aan de oudste dijk die Nederland kent, de Velserdijk. Deze dijk is voor 1220 aangelegd en nog duidelijk zichtbaar in het landschap. ‘Dit is echt een unieke plek’, vertelt Hans Bonfrer, voorzitter van de stichting. ‘Je kunt zo dicht bij de vogels komen. Dat zie je bijna nergens. Er zijn zelfs één keer 92 verschillende soorten op een dag geteld. Het is daarom een perfecte plek voor vogelaars en wandelaars. Die zie je hier dan ook erg veel.’ Jan Borst is zo’n wandelaar: ‘Ik kom hier graag. Verrekijker mee, camera mee. En dan wandel ik graag een rondje rond het gebied. Er is altijd wel wat te zien.’

Hans Bonfrer vervolgt: ‘Natuurbeheer is hier heel belangrijk. Vooral voor de grutto. Het is onze nationale vogel en het gaat niet goed met het dier. In 2016 is daarom de stichting opgericht met als doel het in stand houden van het Landje van Gruijters als een uniek brakwatergebied voor fauna en flora door middel van behoud en verbetering van milieu- en de ecologische waarden. Twee keer per jaar helpen vrijwilligers mee met bijvoorbeeld het woekerende riet weghalen. Ook worden de waterstanden opgenomen. Nu staat het water hoog, maar vorig jaar hebben we juist een heel droog voorjaar gehad. Het water controleren we ook. Door de nieuwe zeesluis merken we dat het zoutgehalte omhoog gaat.’ Vrijwilligers beheren het Landje en doen onderzoek. Dat onderzoek bestaat vooral uit het volgen van de vogels. Elke week worden alle aanwezige vogels geteld en in de maanden maart tot en met juni worden de broedvogels geteld. ‘Vandaag tel ik nog niet zoveel grutto’s. Verderop zie ik trouwens kokmeeuwen. Wist je dat de vogels daar blij mee zijn? Ze jagen namelijk andere meeuwen weg.’

Bij het Landje staat een verrekijker opgesteld waar bezoekers door kunnen turen naar snippen, grutto’s, kieviten en kluten. Daarnaast zijn er mooie hekken geplaatst om het gebied. ‘Het hekwerk hebben we kunnen plaatsen dankzij een prijsvraag van de J.C. Ruigrok Stichting die we hebben gewonnen.’ Bezoekers en wandelaars die graag meer willen weten over het Landje kunnen zich aanmelden voor een excursie met een gids. Meerdere keren per jaar worden die georganiseerd. ‘Waar de naam Landje van Gruijters trouwens vandaan komt weten we niet exact. We denken dat het te maken heeft met gruit. Dat werd gebruikt bij het maken van gruitbier. Gruiters lieten dat hier groeien alvorens ze het verkochten aan de brouwerijen in Haarlem.’

www.landjevangruijters.nl