Gemeenten en provincie ondertekenen uitvoeringsconvenant Just Transition Fund IJmond

JTF-IJmond is aan de slag met het toekennen van 58,5 miljoen euro aan bedrijven die innovatieve en/of educatieve plannen hebben om de energietransitie in de IJmond te versnellen. Bestuurders van de deelnemende gemeenten en provincie hebben onlangs het convenant ondertekend. ‘We zetten vanaf nu vaart in het aanmoedigen van bedrijven en instellingen om te komen met haalbare projectplannen,’ zegt Vera van Vuuren, van het IJmond steunpunt van het fonds. De EU-verplichting is dat voor het eind van eind 2026 70% van de subsidie is uitgegeven.’

JTF is een EU-subsidieprogramma bedoeld om regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen in staat te stellen de energietransitie te realiseren
en de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. De gezondheid in de regio staat immer onder druk. Het doel is de hoge CO2-emissie vanuit de (staal)industrie versneld te verminderen mét behoud van werkgelegenheid in de IJmond. De IJmondregio heeft 58,5 miljoen
euro toegewezen gekregen plus vijf miljoen cofinanciering vanuit het ministerie EZK. De subsidieregeling eindigt eind 2027.

Van idee naar plan.

“Snel handelen is nu belangrijk, zodat we de 58,5 miljoen JTF euro’s snel in de regio kunnen investeren. Bedrijven en instellingen met een projectidee dat bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie, óf een bijdrage levert aan de arbeidsmarkt, kunnen voor een eerste screening bij mij terecht,” aldus Vera van Vuuren van Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond). “Als steunpunt beoordelen wij kansrijke projectideeën van – voornamelijk MKB – bedrijven en samenwerkingsverbanden uit de regio. Zij werken zelf hun kansrijke ideeën uit tot een plan en dienen het in bij het programmabureau Kansen voor West. Op dit moment moedigen wij vooral bedrijven en instellingen aan die een projectidee hebben die een bijdrage leveren aan het onderwijs en/of de arbeidsmarkt in de regio, te reageren.” Vera vervolgt: “Een plan kan voor maximaal vier miljoen euro in aanmerking komen. Een bedrijf heeft zelf de verplichting tot co-financiering gelijk aan het toegekende subsidiebedrag.”

Kansen voor West.

De uitvoeringsorganisatie voor het Just Transition Fund is het programmabureau Kansen voor West, dat nauw samenwerkt met het Ministerie SZW en EZK. Kansen voor West toetst de projectplannen op volledigheid. Daarna volgt nog een aantal stappen waaronder een presentatie van het plan voor een deskundigencommissie en een toetsing op financiële en juridische haalbaarheid.

Gemeenten en provincie ondertekenen uitvoeringsconvenant Just Transition Fund IJmond

Effect op klimaat- en milieubeleid.

De EU houdt de vinger aan de pols door een controle op het do no significant harm principe, wat inhoudt dat bij EU-investeringen wordt gekeken naar het effect op klimaat- en milieubeleid, het gebruik van fossiele brandstoffen en (het voorkomen van) versterking van het broeikaseffect.

Just Transition Fund.

De JTF-IJmond regio is een samenwerking tussen gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en provincie Noord-Holland. JTF-IJmond wordt hierin ondersteund door ODIJmond. JTF-IJmond wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en de ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact.

Vera van Vuuren is te bereiken via vvuuren@odijmond.nl en mobiel 06 22 24 90 89.

Deel dit bericht via: