Fietspad en werk in Duin en Kruidberg bijna klaar

Afgelopen weken werd er hard gewerkt in Duin en Kruidberg en Midden-Herenduin, het noordelijk deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Er werden grote stukken geplagd: grote lappen kale grond. Het werk is nu bijna klaar en het fietspad, dat erg te lijden heeft gehad door het werkverkeer, wordt opgeknapt. In maart, wanneer het broedseizoen begint, is alles opgeruimd en klaar.

De werkzaamheden waren aangekondigd en worden uitgelegd op bordjes, op de website met filmpjes en in de krant. Maar toch… als je door het duin wandelt, oogt het als erg grote kale vlaktes. Het werk was allemaal in het kader van het herstel van duingraslanden in het open duin. Velden met veel Amerikaanse vogelkers en dikke grasruigtes zijn nu kaalgemaakt en de bovengrond met veel wortels en zaden is schoongezeefd. Nu krijgen de echte duinplanten en kruiden weer hun kansen. Want in de dichte mat van gras en onder Amerikaanse vogelkers groeit bijna niets. Daarvoor werden plaatselijk ook bomen gekapt in het open duin: door meer wind in het gebied te krijgen, wordt het terugkomen voor Amerikaanse vogelkers bemoeilijkt en de gewenste duinbloemen kunnen daar wel tegen.

Resultaten uit het verleden

Resultaten uit het verleden bieden mooi uitzicht op de toekomst. Stukken duingrasland die rond 2013 zijn geplagd en zo vrijgemaakt van Amerikaanse vogelkers, zien er nu zelfs in de winter al prachtig uit. Er groeien verschillende mossen, duizendguldenkruid op vochtige plekken, tijm op droge plekken en tussen dat alles wasplaatjes: kleine glanzende paddenstoeltjes in prachtige tinten en prachtige namen zoals het papegaaizwammetje. Doordat deze echte duinsoorten nog genoeg aanwezig zijn in het gebied, zullen de net geplagde stukken snel begroeid raken met kruiden en bloemen.

Afronding werkzaamheden.

De geplagde vlakken worden hier en daar nog afgewerkt en in februari is de aannemer nog bezig met grond zeven om de wortels eruit te halen. Daarna nog de werkpaden zoveel mogelijk wegwerken en dan gaan alle machines het gebied uit. Het stuk fietspad in Duin en Kruidberg dat door de regen en het werkverkeer slecht is geworden (tussen het waterkraantje en de Tweede Dwarsweg) wordt weer bijgewerkt.

Tegelijk wordt er al weer nagedacht over volgende werkzaamheden, najaar 2021. Want er is nog steeds een aantal plekken waar Amerikaanse vogelkers in grote getalen aanwezig is en daar met de hand niet weg te krijgen is. Dit zijn wel kleinere oppervlaktes dan die deze winter zijn aangepakt.

Geniet vanaf de reguliere wegen en paden.

Het is belangrijk dat bezoekers op de gewone wegen en paden blijven. De werkpaden zijn alleen voor het werkverkeer en de wildpaadjes en koeienpaadjes zijn alleen voor de dieren. Mensen buiten de reguliere wegen en paden hebben een zeer verstorende invloed op de dieren in de duinen. Ze hebben minder rust om voedsel te zoeken en te slapen, waardoor hun reserves extra worden aangesproken. De boswachters maken zich daar echt zorgen over. Boswachter Eveline Blok: “Het is zoveel drukker dan normaal door de corona-maatregelen. We zijn heel blij dat mensen van de natuur genieten en we merken dat mensen het nu extra waarderen om mooie natuur vlakbij huis te hebben. Maar we maken ons echt zorgen om de drukte en de verstoring van dieren. Mensen hebben meestal niet door hoeveel ze verstoren.”

Daarom zijn de boswachters van het Nationaal Park een offensief gestart om dat beter bekend te maken: er hangen spandoeken bij de ingangen en er zijn interviews geweest in kranten en op de regionale nieuwszender.

Deel dit bericht via: