Dionne Ruurda nieuwe directeur van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Dionne Ruurda start 1 september als nieuwe directeur van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). Dionne heeft jarenlange ervaring in de offshore branche en is daardoor goed bekend met de offshore vereniging. Dionne: “Ik kijk er enorm naar uit om samen met de leden én het AYOP-team met de energietransitie aan de slag te gaan. De afgelopen jaren is AYOP tot een proactieve, dynamische en hechte vereniging uitgegroeid en ik vind het een eer om die koers voort te mogen zetten en verder uit te bouwen.”

Dionne Ruurda is voorheen als communicatieadviseur en projectmanager werkzaam geweest bij onder andere Tata Steel, Citymarketing Velsen en Techport waar netwerken en verbinden van mensen en partijen een belangrijke rol speelden. Peter van de Meerakker, sinds eind juni de nieuwe voorzitter van AYOP en algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden NV: “We zijn heel blij met de komst van Dionne en de relevante kennis en ervaring die zij meebrengt. Ze kent veel van onze leden, hun behoefte en de branche. De ambitie van de Nederlandse overheid op het gebied van groei van hernieuwbare energie op zee is enorm groot, maar we kunnen dit. Het Noordzeekanaalgebied is tenslotte de regio die het best ontwikkeld is om deze ambitie te kunnen realiseren.”

AYOP telt ruim 120 leden. Allemaal bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore olie & gas en windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied. De leden hebben een sterke focus op offshore windonderhoud (inclusief kabellogistiek), boorprojecten voor gasexploratie, aanpassingen en onderhoud van werkschepen en platforms, en het demonteren van offshore constructies en schepen. Ook logistieke dienstverleners, HR-bedrijven en facilitaire dienstverleners zijn bij de vereniging aangesloten.

Dionne: “Het unieke van AYOP is dat de gehele keten is vertegenwoordigd, en dat de leden elkaar weten te vinden. Niet alleen door onderlinge zakelijke samenwerking, maar ook door het bundelen van krachten en kennis om het Noordzeekanaalgebied als offshore regio nog beter op de kaart te zetten. Het netwerk geeft onze regio een belangrijke voorsprong en kansen.”

www.ayop.com