Coronasubsidie voor kunst en cultuur

Kunstenaars en culturele organisaties kunnen tot 4 november een aanvraag indienen voor coronasubsidie van de gemeente Velsen.

Met de Subsidieregeling Coronasteun cultuur 2022 wil het gemeentebestuur de culturele sector ondersteunen. In totaal is hiervoor een bedrag van € 140.000 beschikbaar gesteld. De regeling subsidieert activiteiten die bijdragen aan het herstel van het culturele leven en behoud van de lokale culturele infrastructuur. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om culturele organisaties te compenseren die door de coronamaatregelen over het tweede halfjaar 2021 en/of het eerste halfjaar 2022 schade hebben geleden door extra kosten en lagere inkomsten.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is te vinden op de website van gemeente Velsen. Vragen over de subsidieregeling kun je mailen naar kunstencultuur@velsen.nl.