AYOP ontvangt Energy bord van Tennet en CrosswindHKN

Tennet en Crosswind sluiten zich aan bij de Learning Community Offshore Energy. Tijdens de feestelijke viering van de Routekaart Wind op Zee 2013-2023 op 19 januari 2024 ontvingen Dionne Ruurda en Richard Engelkes van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) uit handen van Manon van Beek en Dick Lagerweij van TenneT en Anil Kisoensingh van CrosswindHKN een Energy bord. Hiermee laten de bedrijven zien het initiatief van AYOP volledig te steunen en een actieve bijdrage te willen leveren.

De offshore energy sector is continue in beweging en biedt veel kansen op het gebied van innovatie, leren en ondernemen. Deze kansen willen we benutten. En dit kan alleen door samen te werken. Daarom is op initiatief van AYOP de Learning Community Offshore Energy gestart. In totaal zijn er al ruim 65 bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen aangesloten.

Binnen de Learning Community Offshore Energy gaan de betrokken bedrijven, onderwijs en de overheid ins & outs rond innovaties uit de offshore energy sector met elkaar delen, concrete samenwerkingsacties afstemmen rond het promoten van het werken in de offshore energy sector en de juiste opleidingsbehoeftes met elkaar afstemmen. Op 26 januari wordt het project afgetrapt en in de komende maanden wordt er door de betrokken partijen een actieplan gemaakt.

Meer informatie: ayop.com/nieuws/ayop-leden-starten-learning-community/

www.ayop.com