Archeologische vondsten Lagersstraat IJmuiden

Op de Pionieren in IJmuiden-locatie aan de Lagersstraat zijn na onderzoek archeologische sporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. Er zijn onder andere sporen van akkers en Romeins aardewerk gevonden. Archeologen beginnen maandag 19 april met de opgraving.

Voor de start van het zelfbouwproject op de Lagersstraat heeft de gemeente archeologisch onderzoek laten doen. Hieruit blijkt dat er in de grond uitstekend geconserveerde resten te vinden zijn. De archeologische resten dateren uit de Romeinse tijd met vermoedelijk ook een ouder onderdeel uit de Late IJzertijd (250 V. Chr – 12 N. Chr). Omdat er op de locatie woningen gebouwd gaan worden, is het belangrijk dat alle archeologische sporen gedocumenteerd worden en dat de vondsten veilig worden gesteld.

Akkers uit de Romeinse tijd.

Binnen het hele onderzoeksgebied zijn akkerlagen aangetroffen. De akker stamt waarschijnlijk, op basis van het gevonden aardewerk, uit de 2e – 3e eeuw. De akkers zijn bewerkt met een keerploeg. In dit gebied zijn keerploegsporen bekend vanaf de Midden-IJzertijd (500-250 v. Chr.).

Romeins aardewerk.

Bij het onderzoek zijn al zo’n 450 scherven inheems Romeins aardewerk gevonden. De grote hoeveelheid aardewerk in enkele kuilen toont aan dat dit waarschijnlijk afvalkuilen waren.

Wat gaat er nu gebeuren?

Archeologen beginnen maandag 19 april 2021 met de opgraving. Ze zullen ongeveer drie weken bezig zijn. Kijk de komende weken voor meer informatie op velsen.nl/archeologie. We zullen op deze pagina updates over de vondsten delen.

Andere Romeinse opgravingen in Velsen.

Er zijn binnen gemeente Velsen inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd bekend, maar slechts een paar daarvan zijn opgegraven of uitgebreid onderzocht. Een goed onderzochte nederzetting zoals Velsen-Hoogovens is meer dan 50 jaar geleden opgegraven. Veel andere vindplaatsen uit deze periode zijn nauwelijks onderzocht. Een grootschaliger onderzoek zoals dit aan de Lagersstraat is een zeer waardevolle aanvulling op de kennis over de bewoningsgeschiedenis van Velsen.