‘Anders kijken in plaats van beter weten’

In 2006 richtten Jacqueline van der Burg en Agaath van Tienhoven OOK Pedagogische Expertise Groep op. Ze mogen zich pionier en trendsetter noemen op het gebied van het pedagogisch welbevinden van kinderen, ouders en professionals. Naast het geven van trainingen is de organisatie ook verantwoordelijk voor de belangrijkste activiteiten van de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk.

‘De naam OOK staat voor onderwijs, opvoeding en kind’, vertelt Jaqueline. ‘Deze pijlers uit de pedagogische driehoek vormen de basis van een gezonde ontwikkeling van een kind. Binnen het aanbod wordt dan ook altijd gekeken naar de verbinding tussen deze pijlers. Bij OOK is het doel leidend, niet de regels en systemen. Wij zoeken altijd naar groei vanuit betekenis.’ De trainingen vallen binnen het preventieve kader. ‘Of het nu gaat om een hele klas, individuele kinderen of een heel team, door te verbinden komen we tot een passende oplossing.’

OOK bestaat uit een team van gedreven en ervaren experts. Zij maken de vertaalslag van behoefte naar aanbod. De trainers hebben hun expertise opgebouwd in het onderwijs, de jeugdzorg of een combinatie van beide. Jacqueline: ‘Wij blijven ons ontwikkelen. Naast onderzoek, het verder borgen en uitbreiden van hun producten, heeft het ook de samenwerking met de omgeving en partners gezocht. Vorig jaar is er met de Universiteit van Leiden een onderzoek gestart gericht op de ouderbetrokkenheid. Daarnaast zijn wij erkend leerbedrijf. Inmiddels hebben ruim 100 studenten een stageplek gevonden bij OOK. Een deel daarvan werkt nu bij ons als trainer.’

Sinds 2019 is OOK verantwoordelijk voor de uitvoering van Playing for Success . Doel van deze training is dat kinderen op een laagdrempelige wijze zelfvertrouwen, motivatie en een positiever zelfbeeld krijgen om tot betere leerprestaties te komen. Playing for Success wordt uitgevoerd in het stadion van Telstar door trainers en stagiaries van OOK. ‘Met ingang van januari 2023 hebben wij ook de uitvoering van School’s Cool IJmond overgenomen’, vult Jacqueine aan. ‘Dit project heeft als doel om de kansengelijkheid te vergroten en brugklassers die dit nodig hebben te ondersteunen bij hun start op het voortgezet onderwijs.’

Door het uitvoeren van programma’s als Playing for Success en School’s Cool heeft OOK een nóg completer aanbod. Hierdoor kan de organisatie zich in de regio, met ondersteuning van de maatschappelijke partners, nog gerichter inzetten voor het pedagogisch welbevinden van kinderen. Van een laagdrempelig aanbod tot meer specifieke trainingen waarbij steeds weer gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoefte. ‘En dat alles vanuit de overtuiging dat anders kijken een positievere benadering is dan het beter weten.’

www.ookpedagogisch.nl
www.telstarthuisindewijk.nl