Volop natuur

Ingebed tussen IJmuiden en Zandvoort ligt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, misschien wel één van de meest diverse natuurgebieden van Nederland. ‘Woeste duinen, oude bossen, landgoederen, zee en strand; we hebben het allemaal. Ik werk hier ruim 20 jaar en elke dag ontdek ik nieuwe dingen. Je loopt een duin af en een duin op en hebt een compleet ander uitzicht.’

Jowien van der Vegte is boswachter bij Natuurmonumenten in het Nationaal Park dat dit jaar het 25-jarig jubileum viert. ‘Het ontstond in 1995 uit een samenwerkingsverband tussen natuurbeheerders, gemeenten en particulieren. Voorheen had ieder zijn eigen gebied met zijn eigen ideeën. Nu hebben alle partijen een gezamenlijke visie en dat werkt heel goed. Eén van de grootste verworvenheden is toch wel het stoppen van de waterwinning. Daardoor is de grond in de winter veel natter en tal van plantjes groeien sindsdien weelderig. De parnassia bijvoorbeeld: hét symbool van dit natuurgebied. Het is een heel mooi, fijn wit bloemetje. Voorheen was ie echt zeldzaam, nu staan er valleien vol mee.’

In de afgelopen kwart eeuw deden ook de grote grazers hun intrede in het gebied. Hooglanders, konikpaarden en zelfs wisenten loop je er tegen het lijf. ‘De wisenten leven in het Kraansvlak en hebben het daar enorm naar hun zin. De afgelopen jaren zijn er al heel wat kalfjes geboren en dat is hartstikke goed, want het is een bedreigde diersoort. Er zijn zelfs wisenten van hier verhuisd naar andere plekken in Europa zodat ze zich ook daar kunnen vestigen. De grazers hebben een belangrijke functie. Doordat ze allemaal verschillende grassen eten, de runderen hoog gras en de paarden laag gras, paadjes lopen en overal poepen komt er veel meer diversiteit in het gebied. We hebben hier relatief veel stikstofneerslag en dat maakt dat bepaalde struiken en grassen harder groeien dan de typische duinplanten en -bloemen. De dieren zorgen voor een mooi resultaat. Sinds ze hier rondlopen zijn er meer verschillende bloemen en insecten gekomen.’

Je kunt in het Nationaal Park dus met goed fatsoen op safari! Naast die grote dieren is er ook veel klein moois te ontdekken. ‘Iedereen heeft al de ‘big five’ dus wij hebben de ‘small six’. Dat zijn de nachtegaal, de parnassia, de zandhagedis, het duinkonijn, de duinparelmoervlinder en het duinviooltje. Het is echt een geweldige werkplek die ik heb en ik zie ook zo veel bezoekers genieten. En weet je wat nou zo bijzonder is? Je staat hier midden in die natuur en toch zit je zo in de bioscoop in Haarlem of eet je een visje in IJmuiden. Het is een briljante plek.’

www.np-zuidkennemerland.nl