Zeesluis IJmuiden officieel in gebruik genomen

Zeesluis IJmuiden is op 26 januari 2022 officieel in gebruik genomen. Met een druk op de knop opende Koning Willem-Alexander vanuit het Sluis Operatie Centrum (SOC) de binnendeur van de grootste zeesluis ter wereld. Daarmee gaf de Koning het eerste schip, Bontrup Amsterdam, toegang tot het Noordzeekanaal. Daar werd het schip welkom geheten door een vloot van nautische dienstverleners. Op één van deze schepen stonden de bekende .ijmuiden-letters.

Dankzij de nieuwe zeesluis blijven het Noordzeekanaalgebied, de havens van Amsterdam en de Europese achterlandverbindingen de komende honderd jaar goed bereikbaar. De investering in deze nieuwe maritieme toegang betekent een belangrijke verbetering voor de bereikbaarheid op het hoofdvaarwegennet. De goede bereikbaarheid van het Noordzeekanaalgebied via Zeesluis IJmuiden draagt bij aan belangrijke transities in de havens, zoals de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie. Deze kunnen zich met de komst van de zeesluis blijven ontwikkelen en uitbreiden en zo een aandeel leveren aan de noodzakelijke verduurzaming van de economie en samenleving.

Getijdeonafhankelijk schutten.

De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929, die na bijna honderd jaar aan vervanging toe is. Zeesluis IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep en is daarmee de grootste zeesluis ter wereld. De diepte van 18 meter maakt het voor schepen mogelijk de zeesluis vanaf zeezijde getijdeonafhankelijk te gebruiken en vlot en veilig naar de Amsterdamse Havenregio te varen. Hierdoor zijn de havens 24 uur per dag bereikbaar via de zeetoegang in IJmuiden. Het schutten via de nieuwe zeesluis is beter te plannen en verloopt efficiënter. Dat maakt de scheepvaartafwikkeling voorspelbaarder en daarmee de dienstverlening betrouwbaarder.

Aanleg Zeesluis.

De aanleg van Zeesluis IJmuiden startte in juli 2016 en werd in augustus 2021 afgerond. Een intensieve periode van inventief bouwen, waarbij de ruimte beperkt was. Tijdens de bouw kon scheepvaart via de bestaande kolken het sluizencomplex blijven passeren. Om overlast op de weg te voorkomen werd al het materiaal en materieel over water aangevoerd. Vanwege de beperkte ruimte en de naastliggende sluiskolken is er vooral trillingsarm gebouwd. Aan de sluis is alles groot. Zo wegen de twee operationele deuren en de reservedeur elk 3.000 ton. Ze hebben de grootte van een flatgebouw met een afmeting van 72 meter lang, 11 meter breed en 24 meter hoog. Voor de aanleg van de sluis is 300.000 kubieke meter beton gebruikt voor onder meer de wanden, de vloer en de deurkassen. Het beton werd vervaardigd door een eigen betoncentrale op het bouwterrein. In totaal is er ook nog eens 4.5 miljoen kubieke meter grond afgegraven.

Openingshandeling terugkijken.

Met oog op de coronamaatregelen was er rondom de officiële opening een kleine bijeenkomst in het Sluis Operatie Centrum. Na de officiële opening sprak de Koning in SHIP met de bouwers van aannemersconsortium OpenIJ en bewoners uit de omgeving. Ook sprak hij met bedienaars van de sluis en een vertegenwoordiging van het havenbedrijfsleven. De openingshandeling was te volgen via een online stream op www.openingzeesluisijmuiden.nl. De komende periode kunnen geïnteresseerden de openingshandeling hier terugkijken.

Zeesluis IJmuiden officieel in gebruik genomen
Zeesluis IJmuiden officieel in gebruik genomen
Zeesluis IJmuiden officieel in gebruik genomen

Samenwerking.

Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van de convenantpartijen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Aannemersconsortium OpenIJ (BAM-PGGM en VolkerWessels) de zeesluis gebouwd. OpenIJ is de komende 26 jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Het project is medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.

Deel dit bericht via: