Westerbegraafplaats

Aan de rand van de haven van IJmuiden, in een woonwijk, ligt een vlakke, kleine en intieme begraafplaats, de Westerbegraafplaats. Hij dateert van 1 april 1896. IJmuiden had geen eigen begraafplaats, maar er was wel behoefte aan. De grond was eigendom van een boer, Jan Braam. Hij wilde de grond best verkopen maar had een belangrijke voorwaarde. Hij wilde de opzichter en doodgraver worden. De gemeente ging akkoord en het gebied werd ontbost en geëgaliseerd.

Tegenwoordig ligt de begraafplaats midden in een parkje in een woonwijk. De hoofdingang is aan de Havenkade. Op de plek is ook een baarhuisje te vinden. Deze werd gebruikt om de stoffelijke overschotten van drenkelingen te bewaren voordat ze begraven werden. Het baarhuisje is een gemeentelijk monument. Op de begraafplaats liggen meerdere verzetsstrijders begraven, zoals Jan Bonekamp. Ook is er een Duits oorlogsmonument uit de Eerste Wereldoorlog te vinden ter nagedachtenis aan Duitse matrozen die hier voor de kust omkwamen.

www.velsen.nl/begraafplaatsen

Dit artikel is net als vele andere artikelen terug te lezen in het magazine Ontdek Velsen Nr. 10.