Werkzaamheden zuidelijk havenhoofd IJmuiden vanaf 19 juli 2021

Rijkswaterstaat start op 19 juli 2021 met voorbereidende werkzaamheden aan de Zuidpier in IJmuiden. Vanaf 26 juli herstellen ze de schade aan de kop van het havenhoofd. Met deze werkzaamheden brengen ze de pier weer in goede staat voor het komende stormseizoen.

Gedurende de werkzaamheden rijden vrachtwagens met breuksteen en bouwmaterialen de pier op en af. Om dit veilig te kunnen uitvoeren sluiten ze de pier af voor publiek. Vanaf 19 juli tot 15 oktober 2021 is de pier afgesloten, deze planning is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Marina Seaport blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Bezoekers van het gebied worden ter plekke met gele borden geïnformeerd. De scheepvaart kan doorgang vinden.

Weekenden geopend?

Tot en met het tweede weekend van augustus zal de pier in de weekenden van vrijdag 21.00 uur tot maandagochtend 06:00 geopend zijn voor publiek. Ook na 15 augustus streeft Rijkswaterstaat ernaar de pier in de weekenden te openen voor publiek. Wanneer echter door (weers-)omstandigheden doordeweeks niet of minder gewerkt kan worden, werken ze mogelijk ook in het weekend door. In die gevallen blijft de pier in het weekend gesloten voor publiek.

Bescherming van scheepvaart en sluizencomplex.

De Zuidpier fungeert primair als golfbreker van de waterkering van het sluizencomplex IJmuiden en laat de scheepvaart veilig de sluizen van IJmuiden bereiken of verlaten. De functie van een golfbreker is om de energie uit de golven te halen en daarmee de scheepvaart en de primaire waterkering van het sluizencomplex te beschermen.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Foto: Erik Baalbergen