Velsen stimuleert innovatie en technisch onderwijs met subsidie voor Techport Innovation Centre

De Stichting Techniekcampus Techport ontvangt € 400.000,- aan subsidie voor de programmering van het Techport Innovation Centre. De subsidie is toegekend met het doel innovatie en technisch onderwijs in de regio te stimuleren.

Meerjarige subsidie.

De komende drie jaar wordt de subsidie ingezet voor promotie, acquisitie en huisvestingsbegeleiding van bedrijven in het Techport Innovation Centre. Ook wordt de subsidie gebruikt om partijen bij elkaar te brengen in gezamenlijke innovatieprojecten en onderwijstrajecten. In de loop van dit jaar wordt er voor het Techport Innovation Centre ook een fonds opgericht die bedrijven in staat stellen een bijdrage te vragen voor machines en apparatuur. Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland hebben gezamenlijk in totaal € 1.750.000,- beschikbaar gesteld voor de organisatie en inrichting van het Techport Innovation Centre.

Jeroen Verwoort: “Met deze subsidie kunnen we bedrijven aan elkaar verbinden. Samen bereiken zij meer, met elkaar en met het technisch onderwijs. Dat gebeurt uiteraard allemaal op één plek: in het Techport Innovation Centre. We geven hiermee invulling aan de gemeentelijke doelstelling om het technisch onderwijs te verbeteren, innovatiekracht te versterken en de regionale samenwerking te bevorderen.”

Techport Innovation Centre

Techport Innovation Centre.

Sinds 2019 werken Techportpartners ROC Nova College, Tata Steel, provincie Noord-Holland en gemeente Velsen aan de realisatie van het Techport Innovation Centre. Het nog te bouwen centrum aan de Rooswijkweg in Velsen-Noord wordt de plek waar maakbedrijven kunnen innoveren en waar een actieve verbinding wordt gemaakt met het technisch onderwijs.

Deel dit bericht via: