Feestelijke uitreiking van vijf JTF subsidies voor energietransitie IJmond

Tijdens de opening van Techport op 31 mei kregen vijf Just Transition Fund (JTF) projecten het podium. De projectleiders gaven een korte presentatie van hun project waarna zij de JTF subsidiecheque in ontvangst namen. In totaal is die dag zo’n 15 miljoen euro aan subsidie uitgereikt.

Aad Schoorl, wethouder in gemeente Heemskerk, reikte de cheques uit aan het project Blue Heart Energy. Zij maken een nieuwe variant warmtepomp: Blue Heart Engine. Ook gaf hij het project Robotisering fruit- en groenteverwerking van het bedrijf ZTI de cheque. Aad Schoorl: “Juist de diversiteit van de innovaties verbaast mij en daar word ik blij van. De IJmond is meer dan een industriële regio.”

De bedrijven Phoenix Metals, AE Group en Techport ontvingen hun cheques van Brigitte van den Berg, wethouder in gemeente Beverwijk. Phoenix Metals gaat met project Vanadium Elektrolyt het scheikundig element vanadium uit staalslakken halen. AE Group ontwikkelt de PilotWaveHexapod voor gebruik van golfenergie uit water. En Techport ontwikkelt een project Strategisch HR voor het mkb. Brigitte van den Berg: “Deze regio is er eentje van doeners. Juist deze mentaliteit van niet praten maar doen geeft zoveel innovatiekracht.”

JTF ondersteunt ambitie eerste groene energiezone in Europa.

De bijeenkomst vond plaats in het Nova College Zeevaart in IJmuiden waar Techport onderdak heeft gevonden. Techport is het samenwerkingsverband van technische bedrijven, kennisinstellingen en overheden in IJmond. De ambitie van Techport is om van de IJmond regio de eerste groene energiezone van Europa te maken. JTF draagt bij aan deze ambitie omdat dit EU fonds het mkb financieel wil ondersteunen bij het innoveren. Het uitwerken van innovatieve ideeën kost tijd en geld en betekent voor het mkb een grote investering. Daarbij kan binnen mkb bedrijven niet alleen alle aandacht uitgaan naar het innovatieve proces omdat hun bedrijfsactiviteiten ook moeten doorgaan.

Veel aanvragen voor JTF subsidie.

JTF IJmond beheert 60 miljoen euro waarvan al ruim 22 miljoen is vergeven. In de afgelopen twee jaar hebben ruim 50 innovatieprojecten een subsidieaanvraag ingediend. Al deze aanvragen worden gescreend op de haalbaarheid van het project, in hoeverre het bijdraagt aan de energietransitie én op de betekenisvolle bijdrage aan de arbeidsmarkt. Dit betekent dat elk project dient aan te geven welke bij- en omscholingsvoorzieningen er worden beoogd voor het behoud van de huidige arbeidskrachten. En welke nieuwe opleidingen ontwikkeld dienen te worden voor de extra banen en functies die door het project worden gecreëerd.

Just Transition Fund.

JTF staat voor Just Transition Fund en is een EU subsidie met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Castricum, Velsen, Heemskerk en Uitgeest.

www.jtf-ijmond.kansenvoorwest.nl