TenneT 100e lid van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) heeft het honderdste lid kunnen inschrijven. Het ledenaantal van de netwerkvereniging in de offshore energie groeit snel. De titel van ‘honderdste lid’ viel ten deel aan TenneT, de enige wettelijk aangewezen netbeheerder op zee. De titelrace ging tussen een groot aantal andere nieuwe leden dat zich de laatste periode bij AYOP heeft aangesloten.

AYOP is een energieke vereniging voor bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore olie & gas en windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied. De laatste weken hebben ook WorldEmp, SEW Energy, Van Oord Offshore Wind, Topshore, Neptune Energy en Nautilus Port Services zich aangesloten.

Sylvia Boer, directeur AYOP: “Honderd is een mooi getal, maar het is veel belangrijker dat we een grote diversiteit aan bedrijven en organisaties weten te waarborgen. Daar gaat het immers om. Dat leden elkaar aanvullen, samenwerken en zo de beste oplossingen voor onze sector bedenken. Dat we de laatste tijd zo hard groeien, zien we als een bevestiging dat we, zelfs in coronatijd, met de juiste middelen en persoonlijke contacten aan de behoefte van onze leden voldoen. De betrokkenheid van onze leden is groot. En daar zijn we trots op.”

Diversiteit.

Het ledennetwerk vormt een compleet ecosysteem. AYOP verbindt de leden om kennis te delen, en gezamenlijk toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen die aan de energietransitie bijdragen. De AYOP-leden hebben een sterke focus op offshore windonderhoud (inclusief kabellogistiek), boorprojecten voor gasexploratie, aanpassingen en onderhoud van werkschepen en platforms, en het ontmantelen van offshore assets en schepen. Ook logistieke dienstverleners, HR-bedrijven en facilitaire dienstverleners als cateraars en hotels met expertise in de offshore sector, zijn aangesloten.

Aan land brengen.

In de regio is TenneT zowel on- als offshore actief met het bouwen en opereren van elektrische verbindingen tussen de windmolen parken op zee en het landelijk hoogspanningsnet. Daarmee zorgt de netbeheerder in de komende jaren voor de aanleg van de infrastructuur waarmee duizenden megawatts aan offshore windenergie aan land kunnen worden gebracht. Volgens Dick Lagerweij, projectdirecteur Hollandse Kust (noord) (west Alpha) is AYOP als kennisnetwerk bijzonder relevant voor TenneT. “De TenneT projecten voor Hollandse Kust Noord en West hebben zich aangemeld vanwege het uitgelezen netwerk aan leden, met een focus op de regio IJmond. De verbinding met deze regio, waarin we de komende jaren samen met onze aannemers dagelijks aan het werk zijn, is voor ons zeer belangrijk. Daarom haken we graag aan bij AYOP, zodat we elkaar als betrokken partijen leren kennen en waardevolle kennis en ervaring kunnen delen.”

AYOP
TenneT

De vlag uit.

Het honderdste lid werd in een speciale AYOP Business Call voor leden bekendgemaakt. TenneT en de andere nieuwe leden hebben zich aan het netwerk voorgesteld. In deze call werd ook een speciale ‘100-leden’ video vertoond: gemaakt door leden zelf. Zij hingen op eigen wijze allemaal de vlag uit voor het 100e lid.

Deel dit bericht via: