Nederlandse maakindustrie krijgt fysieke plek voor innovatie in de IJmond

Op dinsdag 8 maart heeft Techport het Techport Innovation Centre aangekondigd. Deze fysieke locatie in Velsen-Noord is, nadat de bouw is afgerond, vanaf 2023 dé plek voor innovaties in de Nederlandse maakindustrie. Het Techport Innovation Centre krijgt een belangrijke rol in het goed opleiden van voldoende technisch personeel met nieuwe skills en het inzetten van digitale technologie binnen de industrie. Ook draagt het bij aan de energietransitie door oplossingen te ontwikkelen waarmee efficiënter en schoner kan worden geproduceerd. De inhoudelijke invulling van het innovatiecentrum wordt het komende jaar bepaald door vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Techport is hiervoor op zoek naar deze zogenaamde Innovatiemakers.

De maakindustrie staat voor een grote uitdaging. Het moet schoner en slimmer produceren. Dit is een uitdaging, maar vooral een enorme kans. De maak- en onderhoudsindustrie heeft namelijk zelf kennis en expertise in huis om nieuwe technologieën en productiemethodes te ontwikkelen die nodig zijn voor de energietransitie. En door de inzet van digitalisering kan de maakindustrie ook daadwerkelijk slimmer en efficiënter produceren. Dit vraagt om creatief innovatievermogen en ook voldoende goed opgeleid personeel met nieuwe skills, competenties en vaardigheden. Geen enkel bedrijf is groot of sterk genoeg om alleen te innoveren en personeel op te leiden. Alleen door samenwerking met andere bedrijven en het onderwijs is het mogelijk om de stap richting een slimmere, efficiëntere en schonere industrie te zetten. Om het innovatievermogen te faciliteren en aan te jagen, opent Techport in 2023 een fysieke locatie aan de Rooswijkweg in Velsen-Noord: het Techport Innovation Centre.

Aantrekkelijke plek in de IJmond.

Met het Techport Innovation Centre creëert Techport voor de IJmond een aantrekkelijk plek om te studeren, te werken, te ondernemen en te innoveren. Een plek voor bedrijven en scholen in de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten om in multidisciplinaire teams, in netwerken en ecosystemen, samen te werken aan een duurzame en digitale maak- en onderhoudsindustrie.

Het is de ambitie om in het Techport Innovation Centre innovaties te versneller en direct te koppelen aan het onderwijs. Mark Denys, voorzitter Techport: “We willen bedrijven en onderwijsinstellingen ondersteunen om technologietoepassingen voor digitalisering en de energietransitie te versnellen en data te verzamelen, te analyseren en op de markt brengen. Hierbij hebben we altijd de focus op duurzaamheid, digitalisering en voldoende goed opgeleid personeel met nieuwe skills, vaardigheden en competenties. In het gebouw zelf creëren we inspiratie- en innovatieruimten. Hier wordt getest en demonstreren bedrijven innovaties. De ruimtes zijn een leeromgeving voor studenten vol met impressies van de nieuwste technologieën.”

Meer dan een gebouw alleen.

In het Techport Innovation Centre werken innovatieteams. Deze innovatieteams bestaan uit talentvolle studenten, slimme onderzoekers, ambitieuze ondernemers en inspirerende docenten. De teams werken in een afgebakende periode van 3 tot 36 maanden actief aan een nieuw product of dienst, aan een procesoptimalisatie of een energiezuinige toepassing. Zij focussen zich op zowel een schonere vorm van energievoorziening, op energie efficiëntie in de maak- en onderhoudsindustrie en op de digitalisering van onderhoud. Daarnaast is een fonds beschikbaar voor bedrijven. Dit fonds is bedoeld voor de aanschaf van proefinstallaties en project gerelateerde hard- en software.

Startsein Techport Innovation Centre

Techport.

Techport zet zich in voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie. Een krachtig netwerk van meer dan 70 bedrijven, scholen, kennisinstellingen en regionale overheden. Samen werken ze aan innovatie, voldoende goed opgeleid techniektalent en uitdagend techniekonderwijs. Mark: “Sinds de start in 2013 hebben we tienduizenden jongeren geïnspireerd voor technologie, zijn de techniekopleidingen in de IJmond vernieuwd en verrijkt en sluiten ze beter aan op de praktijk. We hebben bijscholingsprogramma’s opgezet voor de onderhoudsmonteur van de toekomst, hebben tientallen mkb-bedrijven hun innovatie laten versnellen en zijn er nieuwe innovatieve bedrijven actief geworden in onze regio.”

Gezocht: Innovatiemakers.

De inhoudelijke invulling van het Techport Innovation Centre moet nog worden bepaald. Hierbij wordt gekeken naar welke innovatiebehoefte er is binnen de maakindustrie als je kijkt naar het slimmer en efficiënter produceren. Op basis van de behoefte worden vraagstukken vastgesteld en wordt gekeken welke faciliteiten, zoals hard- en/of software of proefopstellingen, hiervoor nodig zijn. Samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen, de zogenaamde innovatiemakers, wil Techport het komende jaar nadenken over deze invulling van het Techport Innovation Centre. Hiervoor organiseert Techport vanaf april 2022 elke maand een bijeenkomst. Heb jij interesse om ook mee te denken over de invulling en wil jij zo je stempel drukken op de innovaties die worden gestart binnen de maak- en onderhoudsindustrie? Word dan innovatiemaker en meld je aan. Kijk voor meer informatie op techport.nl/innovationcentre.

Het Techport Innovation Centre wordt mogelijk gemaakt door Tata Steel, Nova College, Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen.

Deel dit bericht via: