Samen naar een duurzame gemeente

Energie gemaakt van fossiele brandstoffen wordt steeds schaarser en duurder. Bovendien is gebruik van deze energie slecht voor het klimaat en wordt het zelf opwekken van eigen energie steeds goedkoper. Vooral als we het samen doen. Maar waar begin je? En wat zijn de regels? Waar moet je aan denken als je bijvoorbeeld je woning duurzamer wilt maken? De energiecoaches van Energiek Velsen helpen je graag bij deze vragen.

Inmiddels bestaat Energiek Velsen alweer zeven jaar. Het is een initiatief van en voor bewoners van de gemeente Velsen. In 2013 hebben Joost Kok en Douwe van Rees de handen ineengeslagen en zijn met de coöperatie gestart. Hun missie? Samen Velsen duurzamer maken! De coöperatie ziet de huidige klimaat-problemen, maar ziet vooral ook kansen en oplossingen. En als we samen die kansen benutten, hebben we veel meer impact. Inmiddels heeft Martijn Mewe de voorzittershamer overgenomen van Joost. Dit zorgt voor een frisse wind binnen de organisatie, die opereert zonder winstoogmerk. Op de vraag wat hij samen met de Velsenaren wil bereiken zegt hij: ‘De gemeente Velsen en de Velsenaren staan de komende jaren voor een grote opgave: de energietransitie. Via onze coöperatie Energiek Velsen bevorderen we dat dit iets wordt van alle bewoners, met andere woorden: we organiseren de energietransitie van onderop.’

www.energiekvelsen.nl

Energiek Velsen

Het bestuur van Energiek Velsen: Martijn Mewe, Joost Kok en Frank Cornet.

Deel dit bericht via: