Open Monumentendag

Velsen viert de Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2022. Aansluitend op het landelijke thema staat deze dag in het teken van duurzaamheid: ‘Duurzaam duurt het langst.’ Tijdens de Open Monumentendag word in de gemeente op verschillende locaties speciale openstellingen en activiteiten voor publiek georganiseerd.

Het lijkt soms of monumenten bevroren zijn in de tijd. Maar niets is minder waar. Ook monumentale panden moeten meegaan met maatschappelijke ontwikkelingen en de daarbij behorende opvattingen. Nu speelt bijvoorbeeld de energietransitie een grote rol. Dit roept weer nieuwe vraagstukken op. Als een monument gerestaureerd moet worden, hoe kunnen we daar dan verduurzamingsmaatregelen toepassen? Kunnen we zonnepanelen of isolatie aanbrengen op een manier die het monumentale karakter niet aantast?

Een duurzame toekomst voor monumenten betekent meegaan met de tijd én oog hebben voor het monument. Verduurzaming van monumenten is een uitdaging, maar zeker mogelijk, ook met behoud van de monumentale waarden.

Deze verduurzamingsopgave geldt ook voor de Velsense monumenten. Er zijn in de gemeente enkele geslaagde voorbeelden van herbestemming en/of verduurzaming van monumenten uitgevoerd. Zo is de ene buitenplaats een museum, de andere een hotel/restaurant geworden en een watertoren getransformeerd tot appartementengebouw. Het isoleren en voorzien van zonnepanelen komt ook bij monumenten steeds meer voor.

Download hier de brochure van de gemeente Velsen over Open Monumentendag.

In onze UITagenda en op www.openmonumentendag.nl vind je de monumenten en rondleidingen van zaterdag 10 september.