Onderzoek sportvisserij pieren IJmuiden

De pieren van IJmuiden zijn een populaire visstek voor veel sportvissers, omdat het nergens in Nederland mogelijk is om zonder boot zover in de zee te vissen. Om duidelijkheid te krijgen over de waarde van de pieren voor de sportvisser start vanaf dit weekend een onderzoek op de pieren, waarbij Sportvisserij MidWest Nederland een aantal vragen voorlegt aan sportvissers.

Het interview duurt hooguit vijf minuten en iedere deelnemer ontvangt hiervoor een attentie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de commissie zeevissen van Sportvisserij MidWest Nederland in nauwe samenwerking met Sportvisserij Nederland.

www.sportvisserijmidwestnederland.nl