Offshore Wind biedt Velsen grote kansen

De Noordzee biedt volop kansen in de transitie van fossiele naar groene energie. Er draaien al drie windmolenparken voor de kust van Velsen en de komende jaren wordt er flink bijgebouwd. In de toekomst komen er zelfs drijvende zonneparken. Bij al die ontwikkelingen is een grote rol weggelegd voor het Velser bedrijfsleven, weet Dorothy Winters. Zij is programmamanager Offshore Renewables bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), de netwerkverenging voor offshore-energie in het Noordzeekanaalgebied.

‘Als je geografisch dicht bij een windpark in de buurt zit, is dat een belangrijk aspect in het kostenplaatje van de eigenaar. Wanneer er plannen zijn voor grote projecten is het van belang dat onze leden dat op tijd weten zodat ze daarop kunnen anticiperen. In Velsen en omgeving is veel kennis en kunde aanwezig om de ontwikkeling van groene energie op zee te ondersteunen. Dan heb ik het over kabellogistiek en kranenbouwers tot aan bedrijven die verlichting voor op zee maken.

Als programmamanager kijk ik naar de aspecten die nodig zijn om de offshore windindustrie in onze regio te laten groeien. Ik volg de ontwikkelingen omtrent het overheidsbeleid nauwlettend, signaleer wat dat betekent voor de ondernemers en breng partijen met elkaar in contact. De aanleg van een windpark is een complex project. Wij zien de Noordzee als een grote blauwgrijze vlakte, maar als je op de kaart kijkt naar de routes voor scheepsverkeer, de winning van gas, grind en zand en zones voor visserij en recreatie, dan is het een enorme puzzel om grote oppervlaktes in te tekenen voor een windpark.

Het windpark dat Vattenfall nu in deze regio bouwt wordt vier keer groter dan alles wat er al voor onze kust staat te draaien. De parken NoordzeeWind, Prinses Amalia en Luchterduinen hebben bij elkaar ongeveer 357 megawatt vermogen. Het park van Vattenfall krijgt 1.400 megawatt. Dat komt vooral omdat de nieuwe turbines vele malen groter zijn. Vanaf het strand zul je ze straks trouwens niet zien, daarvoor staan ze te ver op zee.

Die enorme groei van groene energie hebben we hard nodig. De vraag zal alleen maar toenemen. Een groot bedrijf als Tata Steel wil uiteindelijk overstappen van gas op waterstof. Om waterstof te maken heb je echt heel veel groene elektriciteit nodig. Behalve bij de aanleg van elektriciteitscentrales op zee, want dat is wat de windparken zijn, zal Velsen ook een grote rol spelen bij het onderhoud ervan. Velsen is nu al dé onderhoudshub voor offshore-energie in Nederland en telt ook op Europees niveau zeker mee. Daar hoeven we niet bescheiden over te doen. Er gaat in de toekomst ontzettend veel moois gebeuren; met de energietransitie is er werk aan de winkel! En Velsen is klaar om mee te groeien.’

www.ayop.com