Masterclass Smart Maintenance van start

In februari 2022 start de masterclass Smart Maintenance. De masterclass Smart Maintenance bereidt onderhoudsmonteurs voor op de toekomst. De vorm van masterclass is afgestemd op de voorkeuren van de monteurs: veel praktijksituaties, weinig theorie en geen klasjes.

Samen met en op verzoek van de Techport-bedrijven hebben het Nova College, Techport en onderhoudsfirma’s een bijscholingsaanbod ontwikkeld voor (mbo) monteurs. Hiermee worden de kennis en vaardigheden op de werkvloer op het gebied van smart- en predictive maintenance versterkt. Het toepassen van smart technologies zoals Internet of Things, sensortechnologie, advanced analytics en machine learning in onderhoudsprocessen, zorgt ervoor dat je het slijtgedrag van installaties kan voorspellen, onverwacht falen kan tegen gaan en de levensduur van fabrieken kan verlengen. Door slim onderhoud in te passen kan je dus energiezuiniger produceren. Producenten, toeleveranciers, onderwijsinstellingen en Techport hebben een consortium gevormd om hiervoor een serie masterclasses voor bestaande (onderhouds)medewerkers te ontwikkelen. De training wordt geborgd in het bestaande aanbod van partners als ROC Nova College, Tata Steel Academy en House of Skills.

Masterclass.

De masterclass is 16 tot 18 dagdelen en de dagelijkse praktijk staat centraal. De serie trainingen bestaat dan ook niet alleen uit theorie, maar de praktijksituaties zijn het leslokaal, al dan niet gesimuleerd met behulp van augmented reality. In de training wordt onder meer gebruikt gemaakt van de proeffabriek van Techport; het Fieldlab Smart Maintenance. De masterclass is zo opgezet dat delen ervan ook te gebruiken zijn voor om- en bijscholing. Wil je meer informatie over de masterclass? Neem dan contact op met Ronald Vreeken!

Train de trainer.

Half september start een speciaal train de trainer programma voor trainers en docenten. Deze opleiding bestaat uit vier dagen en is erop gericht dat de docent en trainer de juiste informatie ontvangt en kennis en vaardigheden aanleert om deelnemers aan de opleiding Smart Maintenance op professionele wijze te begeleiden en ondersteunen. Docenten worden op basis van de leerlijn van de opleiding Smart Maintenance meegenomen in de belangrijkste onderwijsitems en daarover geïnformeerd en getraind. Heb je vragen? Neem dan contact op met edward.straus@techport.nl.

Masterclass Smart Maintenance
Masterclass Smart Maintenance

De masterclass Smart Maintenance is een MKB!dee en daardoor tot stand gekomen met steun vanuit House of Skills en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Deel dit bericht via: