Havenfestival IJmuiden 2021 gaat niet door

Havenfestival IJmuiden 2021 gaat niet door. Het bestuur verwacht op basis van de routekaart coronamaatregelen dat er voor 1 juli geen grote evenementen plaats kunnen vinden in Nederland. ‘Zelfs als het tegen die tijd mag wegen de kosten niet op tegen het aantal bezoekers dat we met inachtneming van de coronamaatregelen op de kade kunnen toelaten’, zegt voorzitter Jerry Notenboom. Het Havenfestival stond gepland op 19 en 20 juni 2021.

De afgelopen maanden is door een klein team gewerkt aan verschillende scenario’s om een coronaproof evenement te organiseren. Het scenario van een zogenaamd doorstroomevenement lag het meest voor de hand. Daarbij wordt het publiek in kleine groepen en op 1,5 meter afstand langs de schepen en kramen geleid. Zonder hoofdpodium, want daar zou het snel te druk worden.

De coronamaatregelen kosten zoveel geld dat het bestuur in een vroeg stadium heeft besloten het festival een jaar door te schuiven. ‘Dat hebben we ook gedaan omdat het in coronatijd lastiger is sponsors aan ons te binden’, voegt Notenboom toe. Havenfestival IJmuiden is vrijwel volledig afhankelijk van sponsorinkomsten. De stichting komt niet in aanmerking voor het steunpakket voor de evenementenbranche om alvast te kunnen starten met de voorbereidingen, want dit is alleen bedoeld voor (commerciële) festivals die na 1 juli worden georganiseerd.

‘We vinden het ontzettend jammer dat we net als vorig jaar met PreSail een streep door ons evenement hebben moeten zetten, maar helaas biedt de onzekerheid over het verloop van de coronapandemie te weinig houvast om aan de slag te gaan met de voorbereidingen. Wij vinden het daarom verstandiger direct na de zomer aan de slag te gaan met de voorbereiding van een fantastisch festival in 2022. Daar gaan we voor!’
Er komt dit jaar geen virtueel festival, zoals dat vorig jaar wel gebeurde toen alle evenementen werden afgelast. Wel onderzoekt Citymarketing Velsen, de vaste promotiepartner van Havenfestival IJmuiden, de mogelijkheid om in september een dag te organiseren waarop culturele instellingen en bedrijven hun deuren openen voor het publiek. De volgende editie van het Havenfestival IJmuiden vindt plaats op 17, 18 en 19 juni 2022.