Haven van de toekomst

Zeehaven IJmuiden N.V. maakt zich op voor een duurzame toekomst. De overheid wil dat in 2050 maar liefst 70 gigawatt windenergie op zee wordt opgewekt. Een enorme opgave met een sleutelrol voor IJmuiden.

Al meer dan 20 jaar is Peter van de Meerakker werkzaam bij Zeehaven IJmuiden N.V., waarvan ruim 15 jaar als algemeen directeur. De laatste jaren ontwikkelt het bedrijf zich in rap tempo tot een moderne haven met veel bedrijvigheid; een groot contrast met de haven die Peter in zijn beginjaren aantrof. ‘De infrastructuur was verouderd en er was veel achterstallig onderhoud. Nu ligt alles er netjes bij. Vrij recent zijn de wegen, rioleringen en openbare verlichting vervangen, kades zijn vernieuwd en we hebben een nieuwe steiger in de IJmondhaven gerealiseerd. Dat was allemaal nodig om de ambities van de gevestigde bedrijven ruimte te geven.’

En die ambities zijn torenhoog. IJmuiden is allang niet meer de vissershaven van weleer. Hoewel de visserij nog lang niet is afgeschreven, benadrukt Peter: ‘We staan aan de vooravond van een grote saneringsronde in de boomkottervisserij. Maar dat betekent niet dat er geen toekomst meer is voor onze visafslag. We hebben een grote vloot die werkt met duurzame vangsttechnieken waardoor de aanvoer van vis verzekerd is. Daarnaast zal de haven een belangrijke rol spelen in het realiseren van de nationale energieplannen. We willen met zijn allen afscheid nemen van fossiele brandstoffen en onafhankelijk worden van energie uit Rusland. Het kabinet wil daarom de hoeveelheid offshore windenergie opvoeren naar 70 gigawatt in 2050. Een groot deel daarvan zal worden opgewekt voor onze kust en dat betekent dat het onderhoud van de windturbines plaatsvindt vanuit IJmuiden. Om die reden zijn bedrijven als Vestas, Eneco, Vattenfall, Shell en Windcat Workboats hier al gevestigd.’ Onlangs opende Vattenfall een onderhoudshub in IJmuiden. Van daaruit zal het bedrijf de komende decennia het onderhoud aan windpark Hollandse Kust Zuid uitvoeren.

De juiste partijen zijn er al, nu de ruimte nog. ‘Al die windparken moeten eerst worden gebouwd en dat vergt veel kaderuimte en haveninfrastructuur. Daarom is de aanleg van de Energiehaven, aan de noordkant van de haventoegang, ontzettend belangrijk. We hopen dat deze haven in 2026 kan worden opgeleverd, zodat we op tijd klaar zijn voor alle ontwikkelingen op zee.’

Haven van de toekomst

Bang voor te veel hooi op de vork zijn ze in IJmuiden niet. Sterker nog, er wordt op veel fronten tegelijk aan de toekomst gewerkt. Zo verwierf de haven onlangs een bunkervergunning voor waterstof. ‘Eén van onze doelen is het verduurzamen van de haven. De Hydrocat 48 van Windcat Workboats, bedoeld om onderhoudspersoneel naar offshore parken te vervoeren, vaart deels op waterstof en mag in IJmuiden dus waterstof bunkeren. Als eerste plek in heel Nederland!’

www.zeehaven.nl

Dit artikel is net als vele andere artikelen terug te lezen in het magazine Ontdek Velsen Nr. 10.

Deel dit bericht via: