Samen naar een vitaal Velsen

Afgelopen zomer werd door wethouders Bram Diepstraten (sport) en Marianne Steijn (gezondheid) het Sport- en Preventieakkoord Velsen ondertekend. Hier is hard aan gewerkt door ruim 35 lokale organisaties in sport, welzijn, zorg en onderwijs. Doel is om mensen meer te laten sporten en bewegen en de kracht van sport beter te benutten voor maatschappelijke thema’s.

FC Velsenoord.

Dit jaar bestond FC Velsenoord, met als thuisbasis Sportpark Rooswijk, 100 jaar. Helaas kon dit heuglijke feit niet worden gevierd door Covid 19. Feitelijk bestaat de vereniging echter sinds 1990 toen VVB fuseerde met KIC. FC Velsenoord is een echte dorpsclub waar niet alleen het voetballen maar ook de sociale functie van de vereniging centraal staat. Voorzitter Ed van Beilen verwoordt het zo: ‘Iedereen kent elkaar. Iedereen is hier gelijk. Eenheid binnen de diversiteit van Velsen-Noord.’ De club maakt zich hard voor de jeugd. Kinderen van ouders voor wie sporten te duur is, worden ondersteund daar waar mogelijk. Van Beilen: ‘Hoofdsponsor Velsen Vastgoed vindt het sociale aspect belangrijk. We zijn dan ook heel trots op het feit dat we de eerste vereniging binnen de gemeente Velsen waren die met een combinatiefunctionaris werkt. Deze schakelt tussen de gemeente en onze club. Elk kind moet kunnen sporten.’ En verder: ‘Het hoofddoel is natuurlijk goed voetbal. Maar vlak daarna komt dat iedereen het naar de zin moet hebben hier. Gewoon lekker en gezellig kunnen ballen.’

www.fcvelsenoord.nl