Eneco treedt toe tot Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Eneco heeft zich recent aangesloten bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). Een vereniging van meer dan 85 organisaties actief in het Noordzeekanaalgebied met een focus op de offshore energiesector. Met het lidmaatschap zoekt Eneco de samenwerking met regionale spelers voor het onderhoud en de exploitatie van haar bestaande windparken en zo mogelijk voor het nog te bouwen windpark Hollandse Kust Noord dat onlangs is gegund aan het Consortium CrossWind, een joint venture van Shell Nederland en Eneco.

Het consortium is van plan Hollandse Kust Noord in 2023 in gebruik te nemen. Het windpark met 69 turbines heeft een geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW en levert ten minste 3,3 TWh per jaar. Dit is genoeg om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Het windpark komt op 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee te staan.

De leden van AYOP kunnen op verschillende manieren van toegevoegde waarde zijn in de bouw en het onderhoud van windmolenparken, zoals bij het in kaart brengen van de zeebodem en de op- en overslag van rotorbladen, kabels en turbines. Daarnaast kunnen partners van AYOP ook ondersteunen in het verplaatsen van medewerkers naar het werkgebied, maar ook in het vinden van gekwalificeerd personeel.

Eneco Wind is al in IJmuiden gevestigd met een onderhoudsbasis voor de offshore windparken Eneco Luchterduinen en Prinses Amaliawindpark. Op land is Eneco Wind actief met de ontwikkeling van een nieuw project windpark Spuisluis, langs het Noordzeekanaal en zijn ze samen met Port of Amsterdam – premium-lid van AYOP – eigenaar van windpark Afrikahaven in het Westelijke havengebied.

Eneco AYOP

Ruben Dijkstra, directeur Offshore Wind:

“Eneco werkte al veelvuldig samen met AYOP voor verschillende offshore windparken. Nu we, als onderdeel van CrossWind, op korte termijn starten met de realisatie van windpark Hollandse Kust Noord, willen we onze samenwerking vanuit Eneco met de regio verder bestendigen. Dat doen we nu met het lidmaatschap van AYOP, zodat we met wederzijds vertrouwen een intensieve samenwerking kunnen starten.”

Sylvia Boer, directeur AYOP:

“We zijn blij met zo’n toonaangevende speler in de windenergie als Eneco. Samen met Shell en Vattenfall vormt dit de basis van een krachtig cluster in deze regio. Niet alleen omdat dit kansen biedt voor onze andere leden en partners, maar ook omdat kennis kan worden gedeeld en vermenigvuldigd. Alleen samen kunnen we de energietransitie realiseren.”

Deel dit bericht via: