Voldoende draagvlak realisatie derde BIZ in Velsen

Wethouder Jeroen Verwoort heeft, woensdagavond 12 februari in brasserie De Wildeman in Santpoort-Noord, bekend gemaakt dat er voldoende draagvlak is bij de winkeliers om de derde BIZ (Bedrijveninvesteringszone) in Velsen te realiseren.

‘De twee eerder gerealiseerde zones, het Havengebied IJmuiden en de IJmuiden Centrum zijn zeker succesvol te noemen. Voor wat betreft de haalbaarheid van de BIZ in Santpoort-Noord telde echt elke stem!’, aldus Verwoort.

Met elkaar en voor elkaar.

Een BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Een omgeving waar alle ondernemers in een vooraf afgebakend gebied aan meebetalen. Alle ondernemers binnen dit gebied betalen via een vastgesteld tarief mee aan gezamenlijke activiteiten. Om tot de instelling van de BIZ te komen, moet er een formele draagvlakmeting worden gehouden onder alle ondernemers in het gebied. Minimaal 50% van de ondernemers moet stemmen. Daarnaast moet minimaal tweederde van de stemmers voorstander zijn. De draagvlakmeting werd gehouden van 11 januari 2020 tot en met 7 februari 2020. En het resultaat is dus positief. BIZ Santpoort-Noord staat voor het bevorderen van een economisch vitaal en toekomstbestendig centrumgebied en zet vooral in op de volgende punten:

  • het centrum van Santpoort-Noord verder profileren en positioneren als kernwinkelgebied voor huidige bewoners en bezoekers, maar ook wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals toeristen;
  • investeren in de aantrekkelijkheid van Santpoort-Noord (vergroening van de openbare ruimte, verbeteren van de bereikbaarheid van en bewegwijzering naar Santpoort-Noord etc.);
  • het verbeteren van de organisatiegraad en het verhogen van de betrokkenheid van de ondernemers.