Brederode in de klas groot succes

Dankzij de gemeente Velsen is het ook voor 2023 mogelijk geworden om de basisscholen in Velsen een bezoek in de klas te brengen. Maar liefst 17 basisscholen hebben Rob Kortekaas en Angelique Schipper uitgenodigd om te vertellen over wat een beheerder en schrijfster doen op de Ruïne. Het boek ‘Juffrouw HEndriKS, de Vloek van de Ruïne van Brederode gaat over de geschiedenis van de Ruïne en de 18 Heren van Brederode én de laatste kasteelvrouwe Yolande de Lalaing.

De lessen zijn een groot succes, omdat er niet alleen verteld wordt, maar de kinderen ook actief mogen meespelen. Vorig jaar was vanwege corona de Bosbeekschool de proefschool met een online-les. Dit jaar konden we daar groep 7 in de klas zelf bezoeken. Zie voor meer informatie over het boek de website juffrouwhendriks.nl. Het boek is in alle schoolbibliotheken aanwezig en in de bibliotheek van Velsen.