Bouw Zeesluis IJmuiden deze zomer klaar

Deze zomer levert OpenIJ de grootste zeesluis ter wereld op aan Rijkswaterstaat. Daarna start een testfase met de sluisdeuren en met zeeschepen.

De komende periode vindt de definitieve terreininrichting plaats, worden de loswallen Sluis Zuid en Zuidersluiseiland afgebouwd en wordt de terreininrichting ten zuiden van de Noordersluis afgemaakt. Inmiddels zijn alle sluisplateaus van Zeesluis IJmuiden geasfalteerd en is gestart met de definitieve terreininrichting van zowel de openbare weg als de sluisplateaus. De plateaus krijgen een nautische markering, zowel horizontaal (op de sluisplateaus) als verticaal (op de kolkwand). Ook wordt de definitieve bebording geplaatst, de bermen netjes afgewerkt en al het straatwerk gedaan.

Het meeste zuidelijke gedeelte van de zeesluis is de loswal Sluis Zuid. Deze loswal bestaat nu nog uit een verticale damwand en wordt de komende periode voorzien van een deksloof, een horizontale balk als afdekking van de verticale damwand. De loswal wordt ingericht als opslagterrein voor het onderhoud van de zeesluis en wordt de toegang tot het Sluis Operatie Centrum voor de onderhoudsaannemer.

Zowel de sluisdeur aan kanaalzijde als de deur aan zeezijde worden getest in combinatie met de primaire systemen, zoals het landverkeer- en scheepvaartverkeersysteem. Het landverkeersysteem bestaat uit de verkeersregelinstallatie, afsluitbomen en de landverkeerseinen. Het scheepvaartverkeersysteem bestaat uit onder meer de in- en uitvaartseinen. Daarnaast is het testteam druk bezig met het testen van de secundaire systemen zoals verlichting, brandmeld- en brandblusinstallaties en inbraak- en toegangscontrole.

Deel dit bericht via:

Zeesluis IJmuiden

OpenIJ is ook bezig met de realisatie van een nieuwe loswal op het Zuidersluiseiland aansluitend aan de loods van de Firma Heida. Hiervoor is het eiland uitgebreid en voorzien van een loswal. Deze loswal zal mede worden ingezet als auto afzetsteiger. De werkzaamheden aan de loswal Zuidersluiseiland worden deze zomer afgerond.

Het sluisplateau zuid van de Noordersluis wordt opnieuw ingericht. Hier wordt de huidige verharding deels verwijderd en er wordt een roostergoot en nieuw straatwerk aangebracht. De Vletterlieden maken 24/7 gebruik van deze plateaus voor het aanmeren van de schepen.

(bron: VolkerWessels)