AYOP-lid Van Oord begonnen met verwijderen baggerspecie averijhavendepot IJmuiden

In opdracht van Rijkswaterstaat start aannemer Van Oord komende week met (voorbereidende) werkzaamheden om de baggerspecie uit het Averijhavendepot te verwijderen. Dit is de eerste stap naar de verdere transformatie naar de Energiehaven, een ontwikkeling van het consortium van provincie Noord-Holland, en de Premium AYOP-leden gemeente Velsen, Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden N.V. Naar verwachting zijn deze voorbereidende werkzaamheden in mei 2022 gereed.

invoering werkzaamheden voor Van Oord.

De start van de werkzaamheden bestaat uit het aanvoeren van materieel en het inrichten van het bouwterrein. In augustus wordt een zogenaamde snijkopzuiger in het depot gehesen. De snijkopzuiger is een werktuig dat met behulp van een roterende snijkop de bagger van de bodem losmaakt en opzuigt. Vervolgens wordt de baggerspecie via een persleiding overgebracht op een transportschip voor vervoer richting het Rijksdepot De Slufter bij Rotterdam.

Energiehaven voor offshore wind.

Na het verwijderen van de baggerspecie wordt het terrein van de Averijhaven overgedragen aan de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden N.V. Dit consortium ontwikkelt het terrein van de Averijhaven en een naastliggend terrein van Tata Steel, tot Energiehaven, gericht op offshore windactiviteiten. De locatie van de Energiehaven is strategisch door de ligging aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, vóór de sluizen van IJmuiden. Het wordt daardoor een belangrijke uitvalsbasis voor de aanleg en het onderhoud van toekomstige windparken op de Noordzee.

Noordzeekanaalgebied: hét Nederlands centrum voor wind op zee.

De Amsterdam IJmuiden regio speelde al een rol bij de bouw van de windparken Noordzeewind, Princes Amalia, Luchterduinen en de windparken op het IJsselmeer Westermeerwind en Windpark Fryslân. Vanuit de regio Noorzeekanaalgebied wordt de bouw van deze windparken ondersteund door diverse AYOP-leden. De bouw van Hollandse Kust Zuid is net gestart. De onderhoudsbasis voor dit laatste park is in IJmuiden gevestigd. AYOP verwacht ook een rol voor leden bij de bouw en het onderhoud van Hollandse Kust Noord en de aanleg van de elektrische infrastructuur.

De Energiehaven is nodig om de groei van het aantal windparken op zee te faciliteren en ruimte te bieden aan de steeds grotere turbines. De komst van de Energiehaven versterkt de positie van het Noordzeekanaalgebied als hèt Nederlandse centrum voor wind op zee.

AYOP-lid Van Oord begonnen met verwijderen baggerspecie averijhavendepot IJmuiden
AYOP-lid Van Oord begonnen met verwijderen baggerspecie averijhavendepot IJmuiden

Rol van de AYOP-leden.

De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen de partijen in het consortium, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tata Steel. Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) is als (mede) initiatiefnemer al sinds 2012 bij deze ontwikkeling betrokken.

www.ayop.com

Foto: Van Oord

Deel dit bericht via: