Atlantscholen nu Techportscholen

‘Juf, dit was de leukste les ever!’ ‘Juf, dank u wel, dat u mij dit geleerd heeft.’ Ondertussen rennen de leerlingen het klaslokaal uit na een les Techniek en Wetenschap. Annelies de Klerk, leerkracht in groep 7 van een basisschool, vertelt: ‘De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Kijk alleen al naar de energietransitie. Zonnepanelen. Elektrisch rijden. Er zijn vele innovaties van toekomstige technici nodig. Kinderen leren door techniekonderwijs creatief en probleemoplossend denken. We proberen ze enthousiast te maken voor de wereld van de techniek en wetenschap. Alle groepen 6, 7 en 8 bezoeken de Tata Steel Academy, en volgen daar verschillende programma’s en maken kennis met duurzaamheid, robotica, design en natuurkunde.’

De IJmond ademt technologie. Technologie wordt nu ook op veel scholen aangeboden waardoor het mogelijk is om in de regio een technische opleiding te volgen. Bedrijven uit de IJmond hebben te maken met een tekort aan technici en de vergrijzing waardoor specifieke technologische kennis verdwijnt. De op-komst van de vierde industriële revolutie is de nieuwe realiteit: robotisering, digitalisering, big data en kunstmatige intelligentie. Opleidingen dreigen daardoor steeds minder goed aan te sluiten op technologische kennis en vaardigheden die gevraagd worden door bedrijven.

Sinds begin dit jaar zijn alle Atlantscholen Techportscholen geworden. Daarbij biedt Techport deze scholen een breed doe-programma aan. En samen met Techport is Vakkanjers Junior in het leven geroepen. Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan een echt probleem oplossen waar het bedrijfsleven mee te kampen heeft. Het is een wedstrijd, maar de oplossing moet wel realistisch en haalbaar zijn. ‘De samenwerking moet nog wel gaan groeien, omdat we net Techportschool zijn. Maar dat gaat helemaal goedkomen’, sluit Annelies af.

www.techport.nl

Techport is een netwerk van bedrijven, overheid en onderwijs waarbinnen partijen samenwerken, kennis delen en overleggen om de maak- en onderhoudsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam klaar te maken voor de toekomst. Naast het onderwijs zijn ook de versterking van innovatie en het regionale innovatieklimaat cruciaal voor de toekomst van de maakindustrie.