250m2 nieuwe zonnepanelen op het Forteiland

Afgelopen week is Vattenfall gestart met het plaatsen van 300 nieuwe zonnepanelen op het Forteiland. Het Forteiland is dan weer een stapje dichter bij zelfvoorziening.

Het Forteiland heeft de ambitie om als eiland dat Unesco werelderfgoed is “Off-grid” te worden. De ambitie is begonnen om met het Forteiland als eerste Unesco werelderfgoed de gouden Green Key te bemachtigen, een nationaal milieukeurmerk. Maar de ambitie van het Forteiland ligt verder. Namelijk op termijn geheel zelfvoorzienend worden.

Daar is vandaag in samenwerking met Vattenfall een grote stap in gemaakt. Er is 250m2 aan zonnepanelen geplaatst. Een mooi project dat niet alleen goed is voor het milieu maar gezien de sterk stijgende energieprijzen ook goed voor de exploitatie van het Forteiland. De panelen zijn goed zichtbaar voor alle schepen die langs het Forteiland varen.

www.pbn.nl/locaties/forteiland